ledare Uigurer har i stor skala flyttats med tvång från provinsen Xinjiang för att arbeta i fabriker. Ny rapport kritiserar många globala storföretag för att anlita dessa fabriker, däribland H&M och Electrolux.

I provinsen Xinjiang i nordvästra Kina har den kinesiska regimen upprättat interneringsläger för muslimska uigurer. Enligt Human Rights Watch kan lägren innehålla en miljon människor. Vittnen berättar om övergrepp och tortyr. De inlåsta släpps först om de kan visa att de förändrat sina tankar och beteenden.

Nu visar en ny rapport att uppskattningsvis 80 000 uigurer också har deporterats till andra delar av Kina för att tvingas arbeta i fabriker. Dessa kinesiska fabriker är i sin tur underleverantörer till flera välkända globala storföretag. I rapporten listas 83 företag som köper varor från fabrikerna, däribland Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony och Volkswagen. Även två svenska företag finns med på listan, H&M och Electrolux.

Den nya rapporten heter ”Uyghurs for sale” och är framtagen av Australian Strategic Policy Institute(ASPI). I rapporten pekas de exakta fabrikerna ut. När det gäller H&M handlar det om köp av bomull från företaget Huafu Top Dyed Melange Yarn i Anhuiprovinsen. Från april 2017 till juni 2018 flyttades uigurer från Hotan i Xinjiang med tvång till fabriken. Beträffande Electrolux handlar det om företaget Hefei Meiling som tillverkar kylskåp, även det beläget i Anhuiprovinsen. Under 2018 tvångsrekryterades uigurer från Awat i Xinjiang till fabriken.

Om det visar sig att uppgifterna stämmer bör samarbetet med de kinesiska företagen avbrytas.

Uppgifterna i rapporten är med andra ord ytterst konkreta. Både H&M och Electrolux har stora möjligheter att kontrollera innehållet. Tre frågor bör de kunna svara på ganska omgående: Stämmer uppgifterna om att de anlitar de utpekade kinesiska företagen? Har de genomfört någon form av social kontroll av företagen? Och har uppgifterna om att företagen utnyttjar uiguriska tvångsarbetare lett till yrkanden om nya inspektioner? Om det visar sig att uppgifterna i den australiska rapporten stämmer bör kravet självklart vara att samarbetet med de kinesiska företagen avbrytas.

Innehållet i rapporten leder också vidare till en större fråga. Under många år har företag som H&M och Electrolux använt system för att följa upp sociala villkor på leverantörsföretag, men hur effektiva är egentligen dessa metoder? Kan de förbättras? I så fall hur? Frågorna behöver granskas av företagen i samverkan med fackliga organisationer, men de har också ett allmänt intresse och svaren bör därför redovisas offentligt.

Även på regeringsnivå bör frågan om det kinesiska tvångsarbetet lyftas. Inte minst mot bakgrund av att regimen i Peking hittills vägrat att ratificera ILO:s konventioner 29 och 105 om tvångsarbete samt ILO:s protokoll från 2014 om tillämpningen av konventionerna. Eller uttryckt med andra ord: Kina kritiseras för att i stor skala använda tvångsarbete samtidigt som landet hittills sagt nej till globala konventioner om att förbjuda tvångsarbetet.