Bild: stock.XCHNG

I onsdags röstade riksdagen om FRA-lagen. Samma dag röstade andra svenska politiker om en annan omstridd lag. I Europaparlamentet men efter samma konfliktlinjer som i Stockholm: röd-gröna mot och borgerliga för. Skillnaden är att beslutet togs i debattskugga. Svenska riksmedier, med sina välbetalda politiska reportrar, skippar som vanligt att bevaka unionspolitiken.

Återvändandedirektivet låter snällt, men ska reglera en brutal hantering av människor. Frågan som gäller är hur de som fått avslag på sin asylansökan, upptäckts utan uppehållstillstånd eller fångats in vid unionens gränser ska utvisas. En del vänder tillbaka frivilligt. Men inte alla och vad gör man med dem?

I dag gäller djungelns lag. Många blir inlåsta i väntan på utvisning. I en del länder under oacceptabla förhållanden. En grupp från Europaparlamentets kommitté för rätts- och frihetsfrågor har försökt kartlägga situationen. I april besökte de Sandholmsanstalten i Danmark där de hittade en man som väntat i åtta år. Man räknar med att minst 20 000 – 25 000 personer var inlåsta på olika anstalter i unionen under 2007. De väntar på en avvisning som kanske aldrig kan verkställas.

Rapporter från Grekland har avslöjat usla förhållanden för ensamma barn – pojkar som vandrat och liftat från Afghanistan på flykt undan talibanerna. I Spanien har inlåsta hungerstrejkat under våren. Tillsammans med NGO:s har de protesterat mot förhållanden som liknats vid brott mot mänskliga rättigheter. I en del länder råder helt enkelt rättslöshet. Människor som aldrig begått brott, bara sökt ett bättre liv, spärras in utan rättsskydd på okänd tid.

I Sverige finns inte heller ordentliga regler. Men praxis är ändå jämförelsevis human.

Alla människorättsorganisationer, som till exempel Amnesty, är överens om behovet av regler. Att det krävs Europapolitik. Att det krävs ett direktiv. För en del länder, på en del punkter innebär direktivet slutet på den värsta rättslösheten.

Men de nya gemensamma reglerna borde ändå ha fått nej och förhandlats om, helst av ett röd-grönt parlament. De som ska avvisas ska nu få låsas in max tre år – visserligen inte åtta år, men alldeles för länge. Det gäller även barn utan anhöriga. Och efter avvisning kan man få inreseförbud i max 18 månader, vilket gäller hela unionen. Personen ska inte ens kunna söka asyl om något händer under de månaderna, alltså ännu ett brott mot asylrätten. Dessutom finns ett stort kryphål i direktivet för de som smugglats in, som gör att Berlusconis neofascism kan släppas loss över just de människor han den 14 april kallade "ondskans armé".

Borgerliga politiker svek alltså rättssamhällets principer två gånger, i två olika parlament och på samma dag.