"Det här är dödsallvarligt!"

Det sa professor Sören Holmberg i går när Medieakademin i Göteborg presenterade sin årliga förtroendebarometer. Allvaret gällde hur vi svenskar uppfattar hur det är ställt med moralen hos bland annat politiker, företagsledare och journalister. Mellan 40 och 50 procent av de tillfrågade anser att moralen hos dessa grupper är mycket eller ganska dålig. Och vad värre är, när undersökarna frågar hur moralen utvecklats över tiden hos politiker, företagsledare och journalister så svarade 50 till 60 procent att det har blivit mycket sämre eller något sämre under de senaste 10 till15 åren.

De siffrorna säger alltså inget om hur det faktiskt står till med moralen, utan det mäter hur människor uppfattar den. Men som Sören Holmberg sa: "Även om människor bara känner så här, vet vi att om man tror att andra struntar i lagar och regler, så påverkar detta det egna beteendet. För vem vill vara den siste att betala skatt?", frågade sig professorn.

Det ligger mycket i den här reflektionen. Var vi slutligen hamnar i våra val i livet beror inte på om vi har gått en etikkurs, utan mer på hur det samhälliga landskapet ser ut. Om ett antal företagsledare tror att alla andra direktörer är girigare än de själva, då hamnar vi i Enron, Skandia och uppblåsta IT-aktier som lurar skjortan av småspararna.

Undersökningen bekräftar att kvällspressen inte bara har ett stort upplagefall, man har också en moralisk kris. Bara 28 procent av de tillfrågade har stort eller ganska stort förtroende för Aftonbladet, samtidigt som Sveriges Radio, den gamla hederliga gumman, gått om IKEA som det företag i Sverige som har högst förtroende, 79 procent. Detta betyder att tidningen inte kan komma ur sin upplagesvacka och ekonomiska bekymmer genom ännu fetare sensationer som inte har täckning i verkligheten, som det påstådda mordhotet mot Filippa Reinfeldt. Därmed är det en djup kris för tidningsföretaget vid Globen.

Vad den här förtroendebarometern från Medieakademien förstås också pekar på är vilket sänke alla skandalerna före valet kan ha varit för socialdemokraterna och vilken utmaning alliansregeringen står inför med sina många licensskolkare och svartjobbsköpare.