Clara Lindblom. Foto: Lieselotte van der Meijs

debatt Coronaviruset har tagit sig in på häften av äldreboendena i Stockholms stad. Det är en allvarlig krissituation. För att kunna styra resurser rätt och för att samordna behov av personal borde kommunen omedelbart ta över samordningsansvaret för äldreomsorgen, även den som drivs privat. Det är det enda rimliga i nuläget, skriver Clara Lindblom (V).

I Stockholm har 40 procent av alla äldre som dött i covid-19 smittats på äldreboenden. Oroväckande rapporter om smittspridning kommer också från hemtjänsten där personal larmar om brist på skyddsutrustning. Det är också fortsatt många olika från personalen inom hemtjänsten som kommer och går hemma hos de äldre, trots att det är så oerhört viktigt att minimera sociala kontakter. Det är anmärkningsvärt.

Den politiska ledningen i Stockholm menar att det inte har funnits mycket att göra åt att smittspridningen blivit så omfattande. Och visst hade den varit svår att helt förhindra, men med största sannolikhet hade smittan kunnat begränsas avsevärt genom ett mer kraftfullt agerande.

Idag utförs 60 procent av äldreomsorgen i Stockholm stad av en mängd olika privata företag och bara inom hemtjänsten finns ungefär 80 stycken privata utförare. Att det visat sig vara svårt att få kontroll över den situationen är inte direkt förvånande.

När Vänsterpartiet krävt svar på grundläggande frågor kring situationen inom äldreomsorgen så har svaren uteblivit eller varit mycket vaga.

När Vänsterpartiet i stadens krisledningsnämnd krävt svar på grundläggande frågor kring situationen för både de äldre och för personalen inom äldreomsorgen så har svaren uteblivit eller varit mycket vaga. Till exempel har vi frågat om huruvida särskilda förstärkningsteam med smittskyddsutbildning och utökade hygienrutiner verkligen sätts in i hemtjänsten vid samtliga fall av konstaterad smitta och fått svaret att ”det börjar komma igång”. Det duger faktiskt inte i det här stadiet.

Det här är bakgrunden till att vi i Vänsterpartiet krävt att kommunen ska ta över samordningsansvaret för all äldreomsorg, såväl kommunal som privat, inom Stockholms stad. Syftet är helt enkelt att kommunen på ett effektivare sätt kan samordna och vid behov styra resurser och personalfördelning mellan verksamheterna. Något som är helt nödvändigt i den situation vi befinner oss i nu.

Det är ingen hemlighet att det sedan tidigare finns tydliga ideologiska skiljelinjer mellan oss och den blågröna majoriteten om privata företag och deras roll inom välfärden. Men just nu är de helt oviktiga. Nu är det enda som är viktigt att alla arbetar tillsammans och i samma riktning. För att det ska kunna ske fullt ut måste kommunen kliva in och ta det huvudsakliga samordningsansvaret.

Alla måste samarbeta för att skydda de äldre.

 

Clara Lindblom (V) 
oppositionsborgarråd Stockholms stad