Ledare För bara några år sedan uttalade sig många SD-företrädare positivt om det auktoritära ryska styret. Numera försöker partiet tvätta bort den hållningen, men hur ofta har Jimmie Åkesson låtit sig intervjuas av Russia Today?

Jimmie Åkesson tvekade häromveckan inför att välja mellan Putin och Biden i SVT:s program 30 minuter. Genom sitt vacklande lade Åkesson krokben för partiets strategi att fjärma sig från den Putinvänliga strömning som länge var synlig inom partiet. Den som backar några år tillbaka i tiden hittar flera exempel:

  • Den dåvarande SD-riksdagsledamoten Pavel Gamov åkte 2017 på en bjudresa till Moskva för att övervaka ett regionalval. I Aftonbladet anklagades han av Kent Härstedt (S) för att gå ”Putin-regimens ärende”.
  • SD:s tidigare ordförande i Nacka skrev flera hyllningar till Putin på Facebook. Expo avslöjade 2017 att SD-ordföranden bland annat skrivit: ”Putin, kom hit och avsätt vår landsförrädare till statsminister.”
  • SD:s företrädare har tidigare ofta intagit en Rysslandsvänlig linje i EU-parlamentet. Detta erkändes delvis av SD:s Mattias Karlsson som 2015 beskrev partiets agerande i parlamentet som ”problematiskt”. Samma år följde SvD:s ledarsida upp hur SD röstade och kallade partiet för ”Putins nyttiga idioter”.
  • SD-riksdagsledamöterna Martin Kinnunen och Markus Wiechel uppträdde för den ryska statsägda nyhetskanalen Sputnik 2017 i samband med ett möte med den Putinallierade syriska regimen. Inslaget var, som Expo konstaterar, en del av propagandan mot västliga sanktioner.
  • Den tidigare SD-toppen Erik Almqvist var valobservatör i det konstitutionella valet på Krim 2020 efter den ryska ockupationen. I Sydsvenskan kallades Almqvists besök för ”Putins gästabud”.

Sedan dess har partiet försökt att tvätta sin byk. Flera företrädare har uteslutits, som den tidigare SD-ordföranden i Nacka. Andra har blivit politiskt petade, däribland de tidigare representanterna i EU-parlamentet. Men det har knappast blivit helt rent. Delar av den tidigare hållningen sticker då och då fram.

Inte minst kan det skada relationen till Moderaterna

Tobias Hübinette, expert på högerradikala rörelser, skriver på sin blogg att många ledande SD-företrädare frivilligt har framträtt i regimvänliga ryska medier. En av dem är Jimmie Åkesson, som vid flera tillfällen har blivit intervjuad av den Putinvänliga kanalen Russia Today (RT).

Nu pågår en ny storstädning inom SD. Allt som kan lukta sympati för Putin skuras bort. Rengöringsaktionen sker inte bara i Sverige, utan även inom flera andra högerradikala partier i Europa som tidigare lutat sig mot Putin. Hit hör bland annat franska Nationell Samling (tidigare Front National) med Marine Le Pen i toppen. Hon har tidigare uttryckt sin beundran för Putin, men har nu hastigt fått revidera sin uppfattning. New York Times skriver syrligt att Putins aggressiva krig i Ukraina skapat förvirring inom ”hans högerradikala fanclub”.

Som Tobias Hübinette konstaterar är SD:s relation till Ryssland en akilleshäl för partiet inför den stundande valrörelsen. Inte minst kan den frågan skada relationen till Moderaterna.

Särskilt känsligt är tidigare uttalanden från olika företrädare inom SD. Förmodligen kommer Åkesson att neka till att dessa röster någonsin varit tongivande. Men då finns det en motfråga att svara på: Hur många gånger, Åkesson, har du låtit dig bli intervjuad av Russia Today? Och varför har du varit beredd att uttala dig för en tidning som är en del av det auktoritära ryska styrets propaganda?