ledare Utrensningarna av böcker och konst i SD:s skyltfönster Sölvesborg väcker en rad frågor. Både invånare och kulturarbetare är missnöjda.

Tidningen Sydöstran har i flera artiklar rapporterat om kommunal konst och böcker som slängts i soporna i Sölvesborg. Att trasiga konstverk sorteras bort och att böcker kontinuerligt gallras på biblioteken är i sig inget märkligt. Men här har saker skett som skapat irritation.

Konstnären Attila Forsman har hittat ett av sina egna verk i en container. Nu står målningen åter i hans ateljé. Även målningar av Karlskronakonstnären Erik Langemark har hittats i samma container. Sydöstran citerar också om kommuninvånare som är kritiska till att tusentals biblioteksböcker slängts på kort tid, däribland lokalhistoria och arbetarlitteratur. Att ett ovanligt stort antal böcker har hamnat i soporna står utom allt tvivel.

I Sölvesborg har M och KD jamsat med.

Den kommunala förvaltningen i Sölvesborg har svarat att de utsorterade konstverken har varit defekta och att vissa böcker behövt gallras bort. Men frågetecknen är många. När Sydöstran frågar förvaltningen om det finns någon förteckning över vilka böcker som kastats blir svaret att den listan inte finns längre eftersom böckerna har gallrats. Stadens aktiva konstförening har inte heller involverats i utsorteringen av konsten. Karin Maltestam som är ordförande i föreningen säger att deras kompetens inte har efterfrågats trots att det är de som från början inventerat verken.

Det är svårt att bedöma rimligheten i Sölvesborgs utrensningar av konst och böcker. Men att det inte skötts särskilt skickligt är uppenbart. Det är uppseendeväckande med tanke på att Sölvesborg brukar beskrivas som ”SD:s skyltfönster” och att kommunen tidigare fått kritik för sin kulturpolitik. Den dåvarande kultur- och bibliotekschefen Sofia Lenninger blev utköpt nio månader efter att SD-M-KD och det lokala SoL-partiet tog över makten i kommunen 2018. I efterhand har hon berättat om sina erfarenheter, något som inte var möjligt att göra så ”länge hon var anställd”.

Kommunens ledande företrädare Louise Erixon (SD) vägrade att lägga fram den biblioteksplan som antagits av två nämndmöten till fullmäktige och Lenninger ska ha fått i uppdrag att stryka inköp av böcker på främmande språk. Nästa sak som hände var att den politiska majoriteten i sitt politiska program deklarerade att kommunen inte skulle köpa in ”provocerande samtidskonst”.

Det som till sist ledde fram till att den politiska ledningen ville köpa ut Lenninger handlade om en teaterföreställning. Hon fick ett mejl från ordföranden i kultur- och fritidsnämnden med frågan: ”Vem har köpt in arabiskspråkig barnteater? Det är emot vår politik”. När medierna ringde och ställde frågor om konversationen svarade Lenninger att hon och det politiska styret hade olika synsätt. Det kostade henne jobbet.

Eva-Lena Ulvsfält, aktiv inom Miljöpartiet och som privatperson tagit initiativ till Facebooksidan ”Blåbruna under luppen”, som granskar SD:s politik i Sölvesborg, menar att SD gått systematiskt till väga för att stöpa om kommunen. Hon säger att det nästan ”inte finns något i den kommunala organisationen som inte ändrats sedan valet” och att ”den enda som sitter med hela spelplanen är Louise Erixon (SD)”.

Eva-Lena Ulvsfält menar också att debatten kring konsten och böckerna är typisk. Så snart kommunen får kritik ”skickar Erixon fram de kommunala tjänstemännen, själv bara vill hon bara synas i positiva sammanhang”.

Historien om Sölvesborg illustrerar en större principiell fråga. Efter den 11 september i år kan Sverige ha en M-KD-regering som styr med stöd av SD (L ramlar troligen ur riksdagen). I synen på kultur, public service, forskning om jämställdhet och brott och offentlig förvaltning sticker SD ut. Partiet anser att alla dessa fält domineras av ett ”vänster-liberalt etablissemang”. SD vill därför stöpa om innehållet, det gamla ska rensas ut och ersättas av deras världsbild. Vad den består av är ingen hemlighet. Det framgår tydligt av SD:s egna högerradikala mediesatsningar och kulturpolitik.

En avgörande fråga för Sverige är hur M och KD skulle besvara ett kulturpolitiskt initiativ från SD på riksplanet. I Sölvesborg har M och KD jamsat med. Lars Ericsson, som är kommunchef i staden, har visserligen tillsatt en internutredning för att undersöka om utgallringarna av konst och böcker skett på rätt sätt. Men det vore klädsamt om också det politiska styret där kunde uttala sig.