Ledare SD står kvar vid sitt upplägg med arbetsmarknadsprövning, även om man nu säger att man ska vika sig vid eventuella förhandlingar med M och KD. Det finns därför skäl att granska vad partiet föreslagit.

Reglerna för arbetskraftsinvandring har stramats åt. Numera krävs ett anställningsavtal där lön och villkor preciseras för att en person från ett land utanför EU ska kunna få arbetstillstånd. Det är ett steg i rätt riktning, som minskar risken för att utländsk arbetskraft blir utnyttjad. Men mer kan göras.

Tre partier har i riksdagen krävt att arbetsmarknadsprövning bör återinföras; Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Tanken är att arbetskraftsinvandring endast ska beviljas om offentliga underlag visar att det finns behov av arbetskraft i ett visst yrke eller en viss bransch. Sverige hade en sådan prövning fram till 2008, då den avskaffades av allianspartierna och Miljöpartiet. Nu har Anders Ygeman tillsatt en ny utredning i syfte att åter införa arbetsmarknadsprövning.

Det behövs absolut en bättre kontroll men SD:s förslag vore en katastrof

KD intar en mellanposition och vill inte ha en arbetsmarknadsprövning eftersom uttrycket är förknippat med ett fackligt inflytande. De föreslår något snarlikt och som enbart baseras på myndigheternas bedömning och som ska kallas för näringsprövning.

SD:s utformning av förslaget skiljer sig dock från S och V. Enligt motionen 2021/22:2547 vill SD inte bara återinföra arbetsmarknadsprövning för personer från tredje land. Partiet vill också att det ska ske en förnyad ”myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning” vid varje tillfälle som en ”utlänning byter yrke eller arbetstillstånd”. Detta krav blir hårresande när de kopplas samman med SD:s övriga krav på uppehållstillstånd och medborgarskap.

I dag gäller ett arbetstillstånd under de första två åren bara för den arbetsgivare som personen jobbar för. Vill personen byta jobb krävs ett nytt arbetstillstånd (men någon prövning förekommer som sagt inte i dag). Efter två år är det fritt att byta jobb inom samma yrke, för byte till annat yrke krävs nytt tillstånd. Efter fyra års arbete i Sverige kan en person ansöka om permanent uppehållstillstånd. Då är det fritt att söka vilket jobb som helst.

SD vill ta bort systemet med permanenta uppehållstillstånd. Efter tidigast tio år ska en person med tillfälligt uppehållstillstånd kunna ansöka om medborgarskap. SD vill också minska arbetskraftsinvandringen, men medger att Sverige är i behov av bland annat ”kvalificerad” arbetskraft.

Konsekvensen av SD:s system skulle bli att arbetskraftsinvandrare som lever i Sverige i upp till tio år skulle bli skyldiga att vid varje byte av jobb behöva kontakta myndigheter och lägga fram bevis för att det inte finns andra personer i Sverige som skulle kunna utföra jobbet. Om personen inte anmäler byte av jobb och inte låter det prövas av myndighet skulle hen utföra en olaglig handling. Utan tvekan skulle detta uppfattas som en långdragen, obehaglig och diskriminerande övervakning.

Det behövs absolut en bättre kontroll av arbetskraftsinvandringen. Det är fel att hämta personal från länder som Mongoliet till branscher där det går arbetslösa personer i Sverige. Men SD:s förslag vore en katastrof. I sin iver att återskapa den svenska ”renheten” vill SD göra Sverige mer slutet och instängt. Det skulle få allvarliga negativa konsekvenser för svensk ekonomi och göra det svårare att rekrytera personal till Sverige.

Samtidigt är det står det nu klart att SD redan på förhand har vikt ner sig i denna fråga inför eventuella förhandlingar med M och KD. I tidningen The Local förklarar Åkesson plötsligt, i likhet med KD, att arbetsmarknadens parter inte bör få något inflytande över arbetsmarknadsprövningen. Han menar också att en annan väg vore att bara godkänna arbetskraftsinvandrare som tjänar mer än 30 000 kronor i månaden. Till SR förklarar Åkesson att SD ”egentligen” fortfarande står fast vid partiets upplägg med arbetsmarknadsprövning, men att han beredd att släppa kravet vid eventuella förhandlingar efter valet med M och KD. Med andra ord, partiet vill egentligen ha ett diskriminerande upplägg men kan tänka sig att helt slopa kravet på arbetsmarknadsprövning för att blidka Moderaterna.

 

  1. Läs mer om partiernas arbetsmarknadspolitik i Arena Idés nya rapport.