Bild: Sverker Lindström

debatt Svenskt Näringslivs presschef Peter Isling försöker blanda bort korten och organisationen gömmer sin olustiga opinionsbildning, skriver Sverker Lindström, författare till rapporten Pengarna bakom samhällspolitiken. 

Svenskt Näringsliv och dess finansierade tankesmedja Timbro har under senare tid byggt upp en omfattande opinionsbildning på sociala medier. Det är frågan om publiceringar som ofta är direkt partipolitiska, riktade mot beslut av regeringen eller politiska förslag som ogillas av borgerligheten.

Metoderna i opinionsbildningen på Facebook och Twitter är otrevliga. Fula påhopp och rena smädelser används.

För arbetet med sociala medier finns inom Svenskt Näringsliv ett organ som heter Näringslivets Mediaservice. Med anställda skribenter ageras det aggressivt i en verksamhet som kallas ”Initiativ från Svenskt Näringsliv”. Ibland förekommer grova skändningar som t ex riktas mot socialdemokratiska regeringsföreträdare.

Svenskt Näringslivs presschef Peter Isling beskrev i en artikel Arena-rapporten Pengarna bakom samhällspolitiken som bland annat beskriver organisationens verksamhet som »bisarra påståenden som saknar fullständig grund«.

Han försökte också blanda bort korten och förklara att vi skulle ha känt oss provocerade av att en intresseorganisation bildar opinion för fri företagsamhet och marknadsekonomi.

Det är ju en löjeväckande logik och ett fräckt sätt att villa bort det saken handlar om genom att påstå något som aldrig framförts.

Det är ju en löjeväckande logik och ett fräckt sätt att villa bort det saken handlar om genom att påstå något som aldrig framförts.

Ingen har ju ifrågasatt Svenskt Näringslivs rätt att bilda opinion kring sina frågor. I själva verket handlar det nog om att en del av de 60 000 små, medelstora eller stora företag som är medlemmar inte skulle acceptera det faktum att Svenskt Näringsliv via ett slags täckorganisation agerar som obskyra opinionsbildare på Facebook och Twitter.

Fakta om detta är att det I svenskt Näringslivs årsredovisning för 2017 förklaras att Näringslivets Mediaservice har en viktig roll i sociala medier. Det är också klarlagt att Tankesmedjan Timbro är medfinansiär till verksamheten.

I arbetet med rapporten om tankesmedjorna letade vi efter organisationen med namnet Näringslivets Mediaservice som vi utgick ifrån var en helt normal verksamhet .

Men förunderligt nog fann vi nästan inga spår. Ingen hänvisning på Svenskt Näringslivs hemsida, ingen registrering som aktiebolag eller något annat livstecken, endast namnet i årsredovisningen för 2017. Inget telefonnummer, ingen e-postadress eller fysisk kontorsadress, inga officiella medarbetare, ingenting utåtriktat officiellt.

Vi fann dock via bakvägar en del medarbetare som skrev att de var anställda vid Näringslivets Mediaservice. Vi fann också inlägg på Facebooksidor som Skattefakta, Jobbfakta och Välfärdsfakta som snabbt attackerade beslut av regeringen och politiska förslag i allmänna frågor.

Där fanns grova hånfulla och smädande beskrivningar av statsminister Stefan Löfven och andra regeringsföreträdare.

Rapporten från Arena Opinion handlar om tankesmedjorna i Sverige, deras finansiering och verksamhet. Den beskriver hur ”tankesmedjor som lutar åt höger, intar nyliberala och /eller konservativa positioner och ofta argumenterar för privatiseringar och avreglerar” har ett stort ekonomiskt övertag i förhållande till vänsterinriktade tankesmedjor.

I en kommentar i Svenska Dagbladet skriver Janerik Larsson, f d vice VD i Svenskt Näringsliv, om den historiska opinionsbildningens roll. Han påstår att jag och Jan Scherman som skrev en artikel om rapporten i Aftonbladet har beklagat att det förekommer långsiktig opinionsbildning för företagsamhetens sak.

Utifrån detta grundlösa påstående kommer han vidare in på frågan om vänsterns ekonomiska förhållanden i allmänhet vilket rapporten inte handlar om.

Han glömmer att det är Centerpartiet och liberala intressen som grundat tankesmedjan och alltjämt har avgörande styrelseposter.

Martin Tunström som är politisk chefredaktör på Barometern behandlar rapporten i en artikel i tidningen. Han resonerar om de ekonomiska skillnaderna mellan tankesmedjorna och anser att rapporten redovisar en felaktig uppdelning av dem för att kunna visa att ”högerns tankesmedjor” har mycket större resurser.

Rapporten har också kritiserats på Dagens opinion av Mattias Goldmann som är VD på tankesmedjan Fores. Han drar in frågan om LO och dess koppling till det socialdemokratiska partiet i diskussionen om rapporten vilket ju inte har med tankesmedjorna att göra. I övrigt har han läst fel i rapporten.

Han glömmer att det är Centerpartiet och liberala intressen som grundat tankesmedjan och alltjämt har avgörande styrelseposter samt bidrar med miljontals kr till verksamheten.

Det kan påpekas att rapporten enbart  gäller tankesmedjorna i Sverige, deras verksamhet och hur de finansieras. Resultatet är att skillnaden i resurser mellan de som är anknutna till liberala eller konservativa intressen jämförda med anknutna till vänsterpolitiska intressen är stor. De förra får 20 gånger mer i bidrag per år.

I rapporten framgår klart och tydligt att de ekonomiska resurser som redovisas i rapporten inte är forskningsbidrag eller liknande utan medel som tankesmedjorna erhåller som allmänt stöd till verksamheten.

Det är en helt annan fråga än rapportens redovisning av tankesmedjorna och dess makt.

Sverker Lindström är författare till rapporten Pengarna bakom samhällspolitiken från Arena Opinion. 

Fotnot: Denna artikel har byggts ut och ersätter en artikel som publicerades igår. Fakta från den ligger i slutet av denna artikel. Red.