Johan Berg

debatt Centerns privatiseringsiver går inte att ta miste på. Det har blivit uppenbart att ideologi går före fakta. skriver arbetsförmedlare Johan Berg.

Annie Lööf sitter nu på makten i de tuffa regeringsförhandlingar som pågår. Centern vill lägga ned Arbetsförmedlingen, något som partiet inte gjort någon hemlighet av, och de tycks vara beredda att göra allt för att få sin önskan besannad.

Det är därför ingen tillfällighet att den gröna och liberala tankesmedjan Fores just detta valår väljer att publicera en forskningsrapport om framtiden för Sveriges mest kritiserade myndighet. Rapporten var sannolikt tänkt att vara ett underlag för Centern, som både är tankesmedjans största finansiär och grundare, i deras lobbyarbete för att få till en privatisering av Arbetsförmedlingen.

Men det blev inte riktigt som Centern hade tänkt sig.

Slutsatserna i den uppmärksammade forskningsrapporten baserade på både ledande svenska och internationella forskare, går nämligen stick i stäv med Centerns förslag. Forskarna, med ekonomiprofessorn Lars Calmfors i centrum, menar att en sådan reform riskerar att gå snett.

Erfarenheterna från flera andra länder visar att offentlig arbetsförmedling både är bättre på att förmedla jobb och till och med till ett billigare pris än privata aktörer.

Under Almedalsveckan hölls ett seminarium där rapporten presenterades och debatterades. En av debattörerna var Centerns chefsekonom Martin Ådahl, som tidigare var vd för just – Fores. Under Ådahls tid vid rodret togs en vinklad rapport om privat arbetsförmedling fram.

Centerns frustration och besvikelse manifesterades genom Ådahls agerande, som under debatten kritiserade sin förra kollega Lars Calmfors och dennes slutsatser. Ett mycket anmärkningsvärt agerande.

Lööf påstår att partiet har lyssnat på experter, men Centern är alltså inte intresserat av att lyssna på slutsatser från ledande professorer.

Någon dag senare lanserade så partiledaren Annie Lööf »Århundradets arbetsmarknadsreform« bland annat innehållande förslaget om låglönejobb – och förslaget om att lägga ned Af.

Partiets hållning i frågan är tydlig. Lööf påstår att partiet har lyssnat på experter, men Centern är alltså inte intresserat av att lyssna på slutsatser från ledande professorer – och till och med rekommendationerna från den centerfinansierade tankesmedjan. Ytterst anmärkningsvärt.

Men vare sig Ådahls eller Lööfs agerande är förvånande.

Centern följer sin indragna linje. Under valrörelsen har det avslöjats hur partiet har mörkat granskningar.

I Stockholms universitets utvärdering av etableringsreformen,som innebar att Arbetsförmedlingen tog över ansvaret för etableringen av nyanlända från kommunerna 2010, framgår att Arbetsförmedlingens arbete både har inneburit högre lönenivåer och ökad sannolikhet för nyanlända att vara sysselsatta.

Riksrevisionen konstaterar dessutom att Arbetsförmedlingen bör ha kvar ansvaret för nyanlända – alltså tvärtemot vad Centern förordar.

Annica Qarlsson, Centerns arbetsmarknadspolitiske talesperson, har på landets stora debattsidor spridit rena lögner om ArbetsförmedlingenQarlsson har påstått att privata aktörer presterar mycket bättre än offentlig arbetsförmedling, ett uttalande som nog skulle förvåna Lars Calmfors och andra ledande arbetsmarknadsforskare.

Centerns privatiseringsiver går inte att ta miste på, där det blivit uppenbart att ideologi går före fakta.

I samband med förra valrörelsen gick Centern, som första alliansparti, ut med förslaget om att privatisera en redan privatiserad arbetsförmedling. Hela 60 procent av arbetsförmedlingstjänsterna utförs i dag av privata aktörer

Men det räcker inte enligt Centern, som har bestämt sig. Arbetsförmedlingen ska läggas ned till vilket pris som helst.

Nu återstår det att se vad Centern kan få igenom i kommande regeringsförhandlingar och om Socialdemokraterna därmed kan vara beredda att kompromissa i frågan om framtiden för Arbetsförmedlingen.

Johan Berg är Arbetsförmedlare.