Lina Stenberg,

debatt Socialdemokraterna är partiet som varit tydligast med att de är öppna för förhandlingar. Men socialdemokratiska väljare behöver vara säkra på att Löfvens överenskommelser innebär att arbetarrörelsens grundläggande värderingar värnas, skriver S-debattören Lina Stenberg.

Mer än två veckor har gått sedan valrörelsen tog slut, men ännu har ingen vinnare utropats. Valnattens antiklimax finns fortfarande kvar, frågetecknen om framtiden kvarstår och vi riskerar att ha flera månader av ovisshet framför oss.

Socialdemokraterna är det största partiet. Det är också partiet med överlägset störst regeringserfarenhet, en kunskap som kan bli avgörande framåt. Stefan Löfven vill värna demokratin med blocköverskridande överenskommelser, en avsikt som förpliktigar men också något som bottnar i just realpolitiskt ledarskap.

Att vara realister, att tänka på hur landets bästa säkerställs och hur vi når dit. Löfven kommer att under den här hösten fortsätta förhandla och samverka i den anda han under den gångna mandatperioden gjort.

Och förhandlingar behöver ske partierna emellan utan inblandning utifrån. Men samtidigt är det viktigt att det finns en tydlig dialog med väljarna under den här processen. En transparens som gör att väljarna är säkra på att deras intressen tillvaratas.

Även om C och L ligger nära S i vissa frågor finns en milsvid skillnad i andra, där de till och med ligger bortanför SD.

Det är viktigt att medborgarna kan känna tillit till sina ledare i sådana här tider.

Socialdemokratiska väljare behöver vara säkra på att Löfvens överenskommelser innebär att arbetarrörelsens grundläggande värderingar värnas.

Under den närmaste tiden kommer det att krävas samtal, diskussioner och förhandlingar partierna emellan. Utsträckta händer  – och kohandel. Socialdemokraterna är partiet som varit tydligast med att de är öppna för förhandlingar. Att det lika mycket handlar om givande som tagande för att kunna samarbeta.

Och visst är det bra att se möjligheter bortom de invanda tankemönstren, utanför boxen.

Men det är också viktigt att komma ihåg att ett blocköverskridande samarbete inte är förstahandsscenariot för många S-väljare. Det finns många risker med sådana överenskommelser och detta vet många som röstade rött.

Faktum är att många av de löften som Socialdemokraterna har gått till val på kan bli helt omöjliga i ett röd-grönt-blått samarbete. I vissa frågor är det inte höger-vänsterskalan som avgör hur långt ifrån varandra partierna står.

Även om Centerpartiet och Liberalerna ligger nära S i vissa frågor finns där en milsvid skillnad i andra, där de till och med ligger bortanför Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna gick till val på att förbättra arbetsmarknaden, att behålla LAS, att ta bort allmän visstid och att verka för en bättre arbetsmiljö för landets arbetstagare.

Centerpartiet har å andra sidan lovat sina väljare en totalt motsatt arbetsmarknadspolitik. De gick till val på att luckra upp LAS, att ta bort turordningsreglerna för alla företag med upp till 50 anställda, att förlänga provanställningar upp till 12 månader, att behålla allmän visstid, att införa låglönejobb samt att privatisera Arbetsförmedlingen.

I dagsläget handlar det för S som största parti att förhandla fram den bästa möjliga lösningen för landets framtid. Men i den här fokuserade kompromissviljan är det av yttersta vikt att inte tappa sikte på den övergripande riktningen som Socialdemokraterna har och där hela partiets legitimitet ligger: i löntagares rättigheter, i solidariteten och jämlikhetsidén.

Varken regeringsinnehav eller en iver att begrava blockpolitiken får överskugga behovet av att hålla sig fast vid den så viktiga ideologiska kompassen. Utan den har partiet ingen framtid efter den här mandatperioden.

Socialdemokraterna har ett ansvar och ett förtroende som måste förvaltas väl att hitta bra lösningar för svensk politik utan inflytande från SD. Men i detta är en sak viktigare än något annat – förhandla inte bort arbetarrörelsens själ.

Lina Stenberg är socialdemokratisk debattör och sitter i styrelsen för S i Skärholmen.