Lena Thunberg

REPLIK Att stå upp för folkrätten är att säga nej till stöld. Inte tvärtom. Västsahara kan inte inkluderas. i ett handels- och fiskeavtal med Marocko, skriver Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara i en replik.

Folkrätten och västsahariernas självbestämmande ska respekteras, skriver riksdagsledamöterna Johan Büser (S) och Sara Karlsson (S) i en debattartikel 16 april som försvar till att Sverige sensationellt la ned sin röst när det gäller ett nytt mandat till EU-kommissionen att förhandla fram ett nytt fiskeavtal mellan EU och Marocko – där de västsahariska vattnen ska ingå.

Vänsterpartiet, Centern och Liberalerna ville ha ett nej.

Att stå upp för folkrätten är att säga nej till stöld. Inte tvärtom.

Västsahara tillhör inte Marocko. Detta har bland annat EU:s egen domstol slagit fast i två domar 2016 och 2018.

EU kan naturligtvis ha handels- och fiskeavtal med Marocko – men Västsahara kan inte inkluderas. Det är ogiltigt och olagligt.

Marocko ockuperar cirka 75 procent av Västsahara sedan 1975. Inget land i världen anser att Marocko har rätt till Västsahara. Internationella Domstolen i Haag fastställde detta 1975.

Om EU vill komma åt de fiskrika västsahariska vattnen, får de förhandla med västsahariernas representant Polisario Front, erkänd representant av både FN och EU-domstolen.

Trots EU-domen om handelsavtalet 2016 har EU-kommissionen gjort allt för att kringgå den.

EU har starka band med Marocko, porten till handel med Nordafrika men också vakthund mot migration till Europa. Marocko har hotat att bryta med EU om de inte får fortsätta exportera den fisk, fosfat, sand och grönsaker som man plundrar Västsahara på.

Trots EU-domen om handelsavtalet 2016 har EU-kommissionen gjort allt för att kringgå den. Västsaharas stulna grönsaker och andra varor har fortsatt att strömma in i Europa från Marocko. Ingen kontakt togs med Polisario Front, det västsahariska folkets erkända representant.

EU-kommissionen har i stället försökt att hitta andra representanter än Polisario Front – men misslyckats.

Det finns alltså ingen anledning att som Johan Büser och Sara Karlsson tro att EU-kommissionen plötsligt har för avsikt att respektera EU-domar och folkrätten. Det har man ju inte gjort hittills!

Den socialdemokratiska regeringen röstade nej till fiskeavtalet 2006. Det gjorde även den borgerliga regeringen 2011. Nu byter Socialdemokraterna fot med sin nedlagda röst. Det är mycket sorgligt.

Att Sverige nu backar från ett tydligt nej till stöld är en signal som naturligtvis gläder Marocko. Samtidigt slocknar hoppet bland västsaharier i flyktinglägren och i ockuperat område om att Sverige ska förbli det land som står upp för folkrätt och internationell lag samt mot ockupation och ren stöld.

Och vad säger svenskar om att EU inte respekterar sin egen domstols beslut?

Lena Thunberg är redaktör för Tidskriften Västsahara