Jane Segerblom och Filip Nyman

debatt Att begränsa tillgången på alkohol är en solidaritetshandling med alla de barn och ungdomar som far illa i hemmet. Att helt stänga Systembolaget under krisen skulle dessutom gynna alla delar av samhället i dessa tider, skriver ledarna för Ungdomens Nykterhetsförbund.

Coronaviruset Covid-19 har lamslagit vår värld. Gymnasier har ställt om till distansundervisning, Volvo stänger sina personbilsfabriker, affärer står tomma på kunder och restauranger tvingas stänga. Regeringen har nu lagt fram lagstiftning för att kunna stänga grundskolor. I Sverige lever 350 000 barn med en eller fler föräldrar med ett riskbruk av alkohol och för många är skolan den enda trygga platsen i tillvaron. Innan fler barn tvingas stanna hemma på grund utav viruset måste därför Systembolaget stängas. Grönland har precis infört utskänkningsförbud på all alkohol över 2,25 %. Sverige borde göra precis samma sak.

Vi behöver alla vara fullt arbets- och funktionsdugliga om vi ska ha en chans mot det här viruset och där måste vi alla ta ansvar.

I viruskrisens spår jobbar allt fler vuxna hemma och fler barn och unga stannar hemma från skolan. När fler stannar hemma riskerar många utsatta barn och unga att förlora tillgång till trygga personer och platser. Kvinnojourerna rapporterar redan om ökad risk för våld i hemmet. De som är mest utsatta är barnen.Det bor 320 000 barn i Sverige med en eller två föräldrar med ett riskbruk av alkohol. För många av dessa barn är skolan en trygg punkt i en annars kaotisk tillvaro. Där pratet om stängda skolor ses av vissa elever som ett spännande inslag i tillvaron är det för många ett stort orosmoln: kommer jag kunna sköta skolan om farsan är full? Kommer jag inte få träffa mina vänner längre? Det är därför hög tid att stänga Systembolaget tills krisen är över. Att begränsa tillgången på alkohol är en solidaritetshandling med alla de barn och ungdomar som far illa i hemmet.

Även för människor utan barn och med begränsad alkoholkonsumtion vore en stängning av Systembolaget positivt. Vi behöver alla vara fullt arbets- och funktionsdugliga om vi ska ha en chans mot det här viruset och där måste vi alla ta ansvar. Att stänga Systembolaget tills krisen är över och låta spritindustri helt ställa om till handsprit kan nämligen bidra till att rädda liv långsiktigt. Studier av kampanjer som Dry January i Storbritannien visade långvariga positiva hälsoeffekter av att ta en vit månad. Många som tog en vit månad valde nämligen att minska sin alkoholkonsumtion även efter att månaden var över.

Tillsammans klarar vi det här viruset men det får inte ske på bekostnad av de svagaste i samhället. Rätt insatser ska komma när det krävs och en av de insatserna är att stänga systembolaget. Vi behöver säkerställa barnens skydd även när de är hemma. Vi behöver göra det nu!

Filip Nyman och Jane Segerblom
Förbundsordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund