Heike Erkers, Ursula Berge

debatt Det är dags att sluta sätta invandring i motsats till god ekonomisk utveckling när det är tvärtom. Det är dags att sluta se olikhet som ett problem när det är en överlevnadsfråga, skriver Heike Erkers, ordförande, och Ursula Berge, samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR.

Vi har en sjuka i den här valrörelsen. Det är en kapplöpning i hårdare tag, intolerans och en panisk rädsla för Sverigedemokraterna. Det är enkla svar på svåra frågor. Och såväl politiker som media är ansvariga.

Men den stora majoriteten av väljarna söker inte enkla svar. Väljarna prioriterar vård, skola och omsorg. Precis som de har tyckt i de flesta andra valrörelser. Men föga av debatten handlar om det.

Debatten speglar inte heller den situation vi befinner oss i. Vi sägs ha nått vägs ände i vad vi kan göra i ett öppet, humant välfärdssamhälle. Vi anses, kort sagt, inte ha råd med mer.

Men sanningen är att vi har en urstark statsekonomi.  Vi har aldrig haft så många i jobb som nu och vi har aldrig haft så stort behov av utlandsfödda i bristyrken som nu.

Den verklighetsfrånvända dystopiska debatten måste få ett slut. Det är just nu, mitt i en valrörelse, som vi förväntar oss att våra politiker visionärt visar på sina respektive vägar vidare. Inte räddhågset sneglar på andra.

När andra bygger murar, splittrar familjer, skapar handelshinder och odlar rädslans retorik måste vi i majoritetssamhället visa på en annan väg. När andra hatar judar, lider av islamofobi, föraktar svaghet, hotar homosexuella och tycker att jämställdheten har gått för långt måste alla vi andra ta en fight för demokratin, öppenheten och olikheten.

Sverige är ett land vars välstånd beror på vår historiska öppenhet. I framtiden kommer sambandet mellan öppenhet och välstånd att vara än tydligare. Framgången ligger i att vi har varit och är en öppen ekonomi och ett öppet land för de som flyr krig och förföljelse och för all typ av olikhet.

Vi är också ett land som historiskt har varit framåtsyftande. Vår syn på hbtq-frågor visar det. För 70 år sedan var det kriminellt att leva som homosexuell. De flesta av oss har levt i en tid då homosexualitet ansågs vara en sjukdom.

Det är bara de som är nio år och yngre som under hela livet upplevt att homosexuella har en självklar rätt att gifta sig. Detta har hänt på rätt kort tid. Våra åsikter och politik spelar roll.

Vi förväntar oss nu att Sveriges etablerade politiker inte kopierar det som har hänt i Norge, Danmark, Finland och i andra länder.

Det är dags att sluta sätta invandring i motsats till god ekonomisk utveckling när det är tvärtom. Det är dags att sluta se olikhet som ett problem när det är en överlevnadsfråga.

En sjuk valrörelse kräver modigare politiker.

Vi förväntar oss nu att Sveriges etablerade politiker inte kopierar det som har hänt i Norge, Danmark, Finland och i andra länder. Där har debatten under några decennier handlat om invandring och en stegvis normalisering av främlingsfientliga partier. Resultatet har blivit att de nu både är regeringsunderlag och ingår i regeringar och samhällena har slutits.

Idag arrangerar vi som fackförbund ett seminarium i Almedalen under temat Öppet Sverige.

  • Vi vill stå upp för ett öppet och inkluderande Sverige och hoppas att många vill göra det med oss.
  • Vi är för ett Sverige som bejakar olikhet i alla dess avseenden, om det så handlar om etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsvariationer, ålder, könsuttryck eller något annat.
  • Vi ser att vår rikedom kommer ur den öppenheten.

När allt färre partier står för det måste vi andra vara tydliga. För öppenheten i sig, men också för att gjuta mod i våra rumsrena, etablerade politiker.

Heike Erkers är ordförande Akademikerförbundet SSR

Ursula Berge är samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR