debatt Snart samlas socialdemokrater till kongress. Ett av de viktigaste beslut vi kan fatta där är att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud, skriver tolv av partiets riksdagsledamöter.

Kärnvapnen hotar allt liv på vår planet och måste därför helt och hållet förbjudas. Den växande opinionen för en värld fri från kärnvapen samlar sig runt FN:s kärnvapenförbud.
Andra globala hot, som global uppvärmning och risken för världsomspännande pandemier, har världens ledare ignorerat eller förnekat, ända till dess att krisen varit ett faktum. Samma förnekande attityd till kärnvapen skulle kunna innebära att mänskligheten utplånas. Det kan gå fort; de som tryckt på avfyrningsknappen kan inte ångra sig.

Redan ett begränsat kärnvapenkrig skulle leda till att många miljoner människor dör, och få långtgående konsekvenser på jordens klimat. Ett fullskaligt kärnvapenkrig innebär sannolikt fullständig förintelse.
Efter att Reagan och Gorbatjov förhandlat fram avtal om nedrustning följde en tid med förhållandevis låg risk för en kärnvapenkonflikt. Men epoken med avspänning är över. Ökade motsättningar mellan supermakterna gör att bedömare pekar på en klart förhöjd risk för att kärnvapen kommer till användning.

Det norska Arbeiderpartiet har satt som mål att Norge ska tillträda kärnvapenförbudet.

USA och Ryssland, där den helt övervägande majoriteten av kärnvapnen finns, moderniserar sina arsenaler. Storbritannien har beslutat att utöka antalet kärnstridsspetsar med 40 procent. Från Kina kommer oroande rapporter om kärnvapenupprustning. Kärnvapen placeras ut på förband, vilket ökar risken att de kommer till användning.
Mot detta cyniska spel med vår planets framtid står en växande global rörelse som kräver att kärnvapnen förbjuds. FN:s kärnvapenförbud trädde i kraft i början av de här året då 50 stater ratificerat det. Bland dem Irland, Österrike, Malta, Sydafrika, Mexiko, Thailand och Indonesien.

Det norska Arbeiderpartiet har satt som mål att Norge ska tillträda kärnvapenförbudet. Norska Nobelkommittén gav 2017 Nobels fredspris till den internationella organisationen ICAN, för dess arbete med att få till stånd en konvention som förbjuder kärnvapen. Sverige har valt att inte ställa sig bakom kärnvapenförbudet. Vilket är djupt beklagligt med tanke på Sveriges stolta traditioner som pådrivare i nedrustningsfrågor. Som socialdemokrater känner vi stolthet för de insatser som Olof Palme, Inga Thorsson, Alva Myrdal med flera gjort för att göra världen fredligare.

En överväldigande majoritet av det svenska folket vill att Sverige skriver under kärnvapenförbudet. Det visar opinionsundersökningar som Olof Palmes Internationella Center låtit Sifo genomföra.
På den Socialdemokratiska partikongressen 2017 beslutade vi att: ”såväl lagstiftning som kärnvapenfria zoner kan bli aktuella som ett sätt att implementera ett globalt kärnvapenförbud. Vårt mål är en kärnvapenfri värld.”

De som nu tvekar inför en svenska anslutning till kärnvapenavtalet hävdar bland annat att det står i motsats mot till det så kallade Icke-spridningsavtalet, som ska förhindra att fler länder skaffar sig kärnvapen. Men internationella experter liksom FN:s generalsekreterare har tydligt slagit fast att så inte är fallet. Icke-spridningsavtalet har tyvärr inte förhindrat att fler länder skaffat sig kärnvapen.

Snart samlas vi socialdemokrater åter till kongress. Ett av de viktigaste beslut vi kan fatta där är ett glasklart och tydligt beslut om att det nu blivit dags för Sverige att ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud.

 

Elin Gustafsson, riksdagsledamot (S)

Thomas Hammarberg, riksdagsledamot (S)

Johanna Haraldsson, riksdagsledamot (S)

Sultan Kayhan, riksdagsledamot (S)

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot (S)

Dag Larsson, riksdagsledamot (S)

Elin Lundgren, riksdagsledamot (S)

Magnus Manhammar, riksdagsledamot (S)

Laila Naraghi, riksdagsledamot (S)

Björn Petersson, riksdagsledamot (S)

Annika Strandhäll, riksdagsledamot (S)

Anders Österberg, riksdagsledamot (S)