Formen för ägandet spelar en viktig roll för kvaliteten i utbildningen. Det skriver företrädare för S-studenter i en slutreplik till Friskolornas Riksförbund.

I sin replik till vår debattartikel (Dagens Arena 2012-12-18), skriver Friskolornas Riksförbunds vd Cecilia Nykvist, att resultat, trygghet och miljö, samt lärarnas arbetssituation är de egentliga ämnena för diskussion i debatten om vinstuttag i skolan. Riskkapitalbolag och vinstuttag har ingen eller liten betydelse för dessa. Innehållet är det som spelar roll.

Men borde inte innehållet påverkas av vilken form det är paketerat i? Ingen är emot högre kvalitet i skolan, så långt kan vi S-studenter och Friskolornas riksförbund vara överens. Men att formen för ägandet inte spelar roll för kvaliteten kan vi inte skriva under på.

Aktiebolagens genomsnittliga krav på vinst är ett ganska dåligt mått för att mäta de vinstuttag som görs av riskkapitalbolag. Dels för att ett genomsnittsmått klumpar ihop allt från stora koncerner till små ideella föreningar, och det är de stora koncernerna som tar allt större andelar av marknaden enligt en rapport från Skolverket (”Enskilda huvudmän och skolmarknadens ägarstrukturer”). Dels för att riskkapitalbolagens idé är att vinsterna tas ut av ägarna då bolagen säljs, inte under tiden de drivs.

Genom olika skatteplaneringar och räntesnurror kan det dessutom se ut som om riskkapitalbolagens dotterföretag inte gör några vinster alls. Men målet är i slutändan att investerarna i riskkapitalbolagen maximerar sina vinster, samtidigt som de uppköpta bolagen ska effektiviseras till sin bristningsgräns.

Om dessa effektiviseringar är kvalitet i Friskolornas riksförbunds ögon kan man naturligtvis vara nöjd med denna utveckling.

Vi S-studenter som skriver denna slutreplik är framför allt kritiska mot den osäkerhet och ojämlikhet inom skolan som riskkapitalbolag skapar genom att köpa upp skolor, dra ner på deras kostnader och sedan sälja dem vidare med hög vinst. Det är inte ett kvalitativt eller långsiktigt sätt att bedriva utbildning på.

Det är trots allt en enorm skillnad på ett bolag som har som idé att ge maximal vinst åt sina investerare och ett kooperativt företag som bildats för att bidra med en viss typ av pedagogik eller inriktning som inte tidigare funnits. I båda fallen definierar formen i högsta grad innehållet. Kan vi inte prata om ägandet är det ingen mening med att diskutera kvaliteten heller, eftersom den så intimt hänger ihop med förutsättningarna för verksamheten.

Förutsättningarna även för offentligt drivna skolor bör också diskuteras, men det är en fråga för ytterligare en debatt. Grunden är att överdrivna effektiviseringar och vinstuttag aldrig får äventyra en trygg och likvärdig utbildning för alla elever.

Elisabeth Lindberg
Maria-Elsa Salvo
Emanuel Jomaa
Diana Amin
Medlemmar i Socialdemokratiska studentförbundet