Bild: stock.xchng

Lord Tebbit, den brittiska konservative politikern, föreslog 1990 ett så kallat Cricket-test. Enligt Lord Tebbit skulle måttet på om en invandrare integrerats i det brittiska samhället vara huruvida denna person hejade på England i Cricket istället för sitt hemland. Tebbit sa nyligen att om folk bara hade lyssnat på honom så hade bombdåden i London 2005 inte inträffat.

Amartya Sen refererar historien i Identity and Violence och funderar över att om nu Al-Qaida kan lära folk att göra bomber så kanske de även kan lära folk att fuska på ett Cricket-test. Helt enkelt låtsas heja på England och sedan likt förbannat gå och spränga sig i luften. Eller?

Å andra sidan har Cricket-testet onekligen fördelar gällande att det är enkelt: "Heja på det brittiska cricketlaget och varsågod du är integrerad!" Saken är väl den att det kanske är lite väl enkelt. Integration kanske är lite svårare. Det kanske rentav kräver politik.

Moderaterna har i dagarna skickat upp en testballong om att införa ett så kallat "svenskkontrakt". Invandrade ska skriva under att de accepterar "svenska värderingar" och kontraktsbrott ska leda till sanktioner. Hur innehållet ska se ut är oklart. Men Schlingmann menar i alla fall  att det där med jämställdhet är en svensk värdering (uppfanns av Gustav Vasa 1527 ?) som det är viktigt att lära invandrare.

Moderaterna har antagligen fantiserat fram någon mörkhyad man som skriker om heder och Allah men i sista stund hindrar sig själv från att knuffa ut sin dotter från balkongen eftersom det plötsligt slår honom att han skrivit på ett kontrakt där det står att detta beteende är osvenskt. I Sverige är det istället pappaledighet, allemansrätt, genusteori och kollektivavtal som gäller. Skriv på att du är integrerad- nu!

Visst kan det eventuellt finnas poänger med att formalisera och förtydliga vissa inslag av integrationsprocessen, men då måste man veta vad man menar med integration.

Kanada är delvis ett intressant exempel, där ska all sådan policy syfta till att: "nyanlända ska förstå och respektera kanadensiska värderingar och infödda kanadensare ska förstå och respektera invandrades kulturella bakgrund".

Den här synen på integration som en tvåsidig process där målet är ett pluralistiskt samhälle är milsvid från den svenska borgerlighetens utgångspunkter när de föreslår språktest och svenskkontrakt.

Moderaternas förslag ligger närmre de holländska. Nederländerna har fått hård kritik från Human Rights Watch, Europarådet och FN: att ställa krav bara på vissa invandrargrupper är diskriminering. Men just detta öppnar Schlingmann för: svenskkontraktet ska kanske bara gälla vissa.

Med tanke på Europas blodiga nationalistiska historia finns all anledning att bli mörkrädd. Men det räcker inte att bli mörkrädd. Vänstern måste ha ett politiskt alternativ (inte bara en antirasistisk uppförandekod).

Integrationsdebatten ska inte få handlar om att balansera rättigheter med skyldigheter som vore det ett nollsummespel, för det är inget nollsummespel! Det handlar om lojalitet till samhället vi lever i. Hur bygger vi upp sådan under nya förutsättningar? Det borde vara den integrationspolitiska frågan.