Bild: Stock.XCHNG

Sverige tänker skärpa sina brott mot de mänskliga rättigheterna. För precis ett år sedan publicerade FN:s särskilde rapportör om sjuk- och hälsovård, Paul Hunt, hård kritik mot Sverige. Att inte ge "gömda" och papperslösa läkarvård på samma villkor som andra "överensstämmer inte med internationell människorättslagstiftning", skrev han. Migrationsminister Tobias Billströms (m) svar kom förra veckan och är en örfil mot FN.

I en så kallad lagrådsremiss, om "Lag om vård till asylsökande m.fl.", har justitiedepartementet smusslat in ett avsnitt där landstingen uttryckligen förbjuds att ge vård till migranter utan dokument – det vill säga flyktingar som gömt sig eller invandrade som jobbar utan tillstånd.

Att inte ha rätt till skärps till förbud. En till synes liten men betydelsefull förändring. I den föreslagna lagtexten nämns några exempel, som att de inte ska få "mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning". Lagens exempel riktas direkt mot kvinnor och barn.

Jämfört med övriga Europa är migranter utan dokument fortfarande en liten grupp i Sverige. Men deras rättslösa läge har blivit nyckel till stora principiella frågor. Kan man acceptera att människor arbetar och lever helt utan rättigheter, som en mörklagd ö av tyranni, mitt i det upplysta välfärdssamhället?

Människorättsaktivister i Bryssel ser med förvåning på Sverige. Här är nämligen repressionen hårdare än i något annat land. I rapport efter rapport pekas Sverige ut. Det är helt pinsamt. De har inte rätt till sjukvård, deras barn inte rätt till skolundervisning och fackförbunden har vaknat sent. I juli 2006 påpekade EU-kommissionen att deras "fundamentala rättigheter" måste skyddas. Sverige väljer en annan väg. Den mörklagda ön införlivas i lagen som rättslös mark.

Den socialdemokratiska regeringen försökte smyga in ett liknande förbud under semesterstiltjen 2005 men en grupp vakna läkare slog larm. Den småpartialliansen som då fanns för amnesti och "de gömdas" rättigheter har uppenbarligen spruckit. De tre borgerliga nackas nu som fega höns av moderaterna. Vänsterpartiet och i synnerhet miljöpartiet visade helt annan kurage och tog fighten mot Persson.

Några dagar efter lagrådsremissen tillsattes också utredningen för förbud mot anhörighetsinvandring med presskonferens i Landskrona. Tobias Billström har börjat sin resa i den välbekanta nedåtgående spiralen, den svenskdemokratiska, den där hans företrädare också åkt utför.

Men är det någon som tror att de anhöriga – barn och beloved ones – stannar i flyktingläger långt borta? De går till smugglarna. Sedan är de här som migranter utan både dokument och mänskliga rättigheter. Vem vinner på det?