debatt Region Stockholm ska genomföra flera stora besparingar på hjälpmedel. Det kan innebära stora ökade utgifter för enskilda och medföra minskad självständighet och svårigheter i vardagsliv, skriver representanter för Feministiskt initiativ.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i Region Stockholm har beslutat att genomföra flera stora besparingar på hjälpmedel. Kostnader för vissa hjälpmedel får användaren stå för helt själv, på andra hjälpmedel införs extra avgifter och slutligen ska högkostnadsskyddet för hjälpmedel tas bort.

Vi i Feministiskt initiativ anser att detta är ett skamligt beslut. Det blir ekonomiskt orimligt för användarna och inskränker livsmöjligheter. Hjälpmedel är hälsoförebyggande och ger människor frihet och möjlighet att delta i aktiviteter trots att kroppen funkar på ett annat sätt än för de flesta. Därför får detta beslut stora konsekvenser för användarna och samhället.

Beslutet gäller många typer av hjälpmedel, bland annat bestick, duschpall, elrullstolar samt tyngdtäcke som många med psykiatriska diagnoser använder för att kunna sova ordentligt. Långvarig sömnbrist leder till ökad psykisk ohälsa i form av depression och ångest och ökar risken för exempelvis typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och Alzheimers. Dessutom försvagas immunförsvaret så att en blir mer infektionskänslig – illa nog i vanliga fall men livsfarligt i pandemitider!

De som berörs är en grupp som i högre grad än andra redan lever med sämre hälsomässiga och ekonomiska förutsättningar

De som berörs, människor med normbrytande funktionalitet, är en grupp som i högre grad än andra redan lever med sämre hälsomässiga och ekonomiska förutsättningar (senast beskrivet i en rapport från SCB). HSN:s beslut kan innebära så stora utgifter för enskilda att deras ekonomiska situation försämras än mer och dessutom leda till att människor tvingas avstå från hjälpmedel de är i behov av. Konsekvenserna blir minskad självständighet och svårigheter i vardagsliv, arbetsliv och allt däremellan.

HSN skriver i sitt utlåtande att “beslutet att införa hjälpmedelsavgifter kan få konsekvenser för jämställd och jämlik vård om hjälpmedelsanvändare med begränsade ekonomiska möjligheter väljer att lämna tillbaka hjälpmedel eller avstå från förskrivning av hjälpmedel trots att behov finns” men väljer oavsett att genomföra förslagen.

Att ta bort högkostnadsskyddet för hjälpmedel motiveras med att det ändå är väldigt få som når upp till frikort. För de som trots allt når upp till gränsen gör högkostnadsskyddet stor skillnad och när den delvisa subventioneringen vägs in blir det tydligt att många kommer påverkas. Högkostnadsskydd är ett viktigt instrument för ekonomisk utjämning och har i regionen omfattat hjälpmedel, mediciner, och besök inom sjukvården. Vi har svårt att tro att slopande av högkostnadsskydd skulle kunna genomföras inom något av de andra områdena med samma slående tystnad från omgivningen.

Feministiskt initiativ står för allas rätt till jämlika livsvillkor och lika möjligheter att vara en del av samhällslivets alla områden oberoende av funktionalitet. Hjälpmedel möjliggör detta för många av oss. Tillgång till hjälpmedel är en del i utvecklingen av ett jämlikt och hållbart samhälle i enlighet med både Funktionsrättskonventionen och Agenda 2030, som Sverige på alla nivåer, alltså även regionnivå, ska arbeta efter. Det gör att det enda rimliga för HSN är att riva upp sitt beslut!

 

Denise Cresso, funktionsrättspolitisk talesperson (Fi)

Rasmus Klockljung, vice ordförande Fi Region Stockholm

Susan Löfgren, medlem i Fi Funktionalitet

Linn Baader,  medlem i Fi Funktionalitet

Emelie Häggdahl, medlem i Fi Region Stockholm