Hemlös person i busskur.
Foto: Frankie Fouganthin

Debatt Det ensidiga ropet på hårdare straff, som bland annat riktats mot gängkriminella, får förödande konsekvenser för kvinnor i hemlöshet som söker skydd från kylan, skriver företrädare för forskargruppen Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet.

Vår forskargrupp studerar hälsa för kvinnor i hemlöshet och vi har kommit i kontakt med allt fler kvinnor som avtjänar straff på anstalt för olaga intrång eller hemfridsbrott. I enlighet med Tidöavtalet föreslogs i proposition 2021/22:194 ett modernare straffrättsligt skydd mot så kallade hemfridsbrott. Brottsbalken ändrades i juni månad 2022 och specificerar olaga intrång och hemfridsbrott som den som olovligen tränger in eller stannar kvar i någon annans bostad eller stannar kvar i en trädgård, på en gårdsplan eller på annan liknande plats som tillhör bostaden eller boendet. För grovt olaga intrång eller hemfridsbrott är straffet nu lägst fängelse i sex månader och högst i tre år. Brottet räknas som grovt om det till exempel sker genom inbrott.

Kriminalvården har identifierat att lagändringarna kommer att medföra stora påfrestningar. I juni 2023, påpekade generaldirektör Martin Holmgren i rapporten Kriminalvårdens kapacitetsbehov till följd av Tidöavtalet att Kriminalvården redan innan avtalet är hårt pressad på grund av bristen på platser och personal. Ändringarna förväntas innebära behov av 2500-4000 nya fängelseplatser.

Ska kvinnor i hemlöshet som söker värme uppta en plats i den redan överbelastade Kriminalvården?

Det ensidiga ropet på hårdare straff, som bland annat riktats mot gängkriminella, får förödande konsekvenser för kvinnor i hemlöshet som söker skydd från kylan. Socialstyrelsen beräknade år 2017 att det fanns omkring 33 000 personer i hemlöshet i Sverige. Majoriteten är män, men kvinnor är ofta än mer utsatta. Det finns också ett stort mörkertal. Många personer hankar sig fram genom att bo i härbärgen, i kyrkan och på soffan hos vänner. Internationella studier visar att vanliga orsaker till hemlöshet för kvinnor är våldsutsatthet, substansbruk (missbruk) och psykisk ohälsa. Om en kvinna får ett erbjudande om att sova över hos en man ingår ofta sexuella tjänster och städning som motprestation. Det är en anledning till att kvinnor kanske hellre väljer att sova ute eller i en portuppgång.

Frågan vi alla bör ställa oss är vilket samhälle vi vill leva i. Ska kvinnor i hemlöshet som söker värme uppta en plats i den redan överbelastade Kriminalvården? För att få straffet fotboja krävs ett hem, men å andra sidan, med ett hem hade dessa kvinnor inte behövt bryta sig in i en port för att sova.

I Europa är Finland är det första och enda landet med minskande hemlöshet. De arbetar efter en modell där stat, region, kommun, civilsamhälle och sjukvård samarbetar, utan revirtänkande. Se till att alla människor har en trygg plats att sova på och låt Sverige bli det andra landet med minskande hemlöshet.

Forskargruppen Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet, Marie Cederschiöld högskola

Anna Klarare, Johan Vamstad, NN anonym kvinna och forskarassistent