Sara Heelge Vikmång och Aida Hadzialic

debatt Coronaviruset har förändrat vardagen för många människor och konsekvenserna kommer påverka oss lång tid framöver. I dag på internationella sjuksköterskedagen vill vi hylla dig som jobbar i frontlinjen och bekämpar pandemin varje dag, skriver Aida Hadzialic och Sara Heelge Vikmång. 

Coronakrisen har satt vårt samhälles utmaningar i blixtbelysning och många har fått upp ögonen för villkoren i sjukvården. För oss socialdemokrater går välfärden alltid först. Stockholms sjuksköterskor ska inte ha brist på kollegor, utrustning eller skyddsmaterial. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under pågående pandemi varit tydlig med att brist på pengar inte får och inte ska hindra sjukvården och omsorgens kamp mot coronaviruset.

Redan i mars meddelade regeringen att staten står för regioners och kommuners extraordinära kostnader som uppstår till följd av utbrottet. De krispaket som har introducerats är välkomna och de extra resurser som går till vården är nödvändiga. Inte minst för alla som arbetar inom sjukvård och omsorg. De gör allt de kan för att skydda oss – vi måste göra allt vi kan för att hjälpa dem.

Situationen i Region Stockholm är i dag allvarlig.

Personalen är sjukvården och omsorgens viktigaste resurs och deras villkor måste förbättras. Socialdemokraterna i Huddinge har i budget efter budget prioriterat välfärden före skattesänkningar och privatiseringar. Bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen med fler tillsvidare- och heltidsanställningar menar vi skulle ge personalen bättre förutsättningar att göra sitt viktiga jobb. Den omfattande smittspridningen i Stockholms läns äldreomsorg sätter fingret på hur viktigt det är att vi tillsammans arbetar vidare med dessa frågor.

Situationen i Region Stockholm är i dag allvarlig. Ofta måste personalen med självuppoffrande insatser kompensera för de brister som finns i vårdens organisation. Socialdemokraterna föreslår åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö och säkrad kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Här är regeringens särskilda satsning på vidareutbildning av sjuksköterskor viktig. Vi Socialdemokrater vill inom Region Stockholm införa mer flexibla arbetstidsmodeller och möjlighet till arbetstidsförkortning, en modell som i dag används på akutmottagningen på Karolinska Huddinge. Där har man infört en kombination av kortare arbetsvecka och tätare helgtjänstgöring, med bibehållen lön. Det bryter den onda cirkeln av rekryteringssvårigheter och växande belastning. Sjukhusen är i dag tyvärr underfinansierade och har svårt med bemanningen. Situationen har blivit akut under den covid-19-kris vi befinner oss i.

 

Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd 

Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd och gruppledare