Bild: stock.XCHNG

I början på sommaren fick Anna Olsson i Uddevalla, besked från Försäkringskassan om att hon skulle få sänkt sjukpenning från 80 till 75 procent.  Hon hade genomgått två operationer för bröstcancer, men ändå jobbat till 20 procent.  Nu var beskedet att full sjukpenning bara utgick om hon skulle dö inom de närmaste månaderna. 

Så hade nämligen Försäkringskassans samlade juridiska expertis tolkat den nya lag om sjukförsäkringen, som den borgerliga regeringen drev igenom i riksdagen i juni. "Det är kränkande. Jag har inte ord för hur man kan göra så här mot människor", sa Anna Olsson i en gripande TV-intervju.

Nu var goda råd dyra politiskt. Bilden som många har av moderaterna som det hjärtlösa partiet riskerade att befästas. Enligt grundlagen får statsråden inte lägga sig i myndighetsbeslut i enskilda ärenden.  Men socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrsson (m) bet huvudet av skam, gick ut och förklarade att Försäkringskassan hade fel, och att Anna Olsson skulle ha sina 80 procent.  Och märkligt nog vek Försäkringskassan ner sig.

Men därmed fick moderaterna bara en liten tidsfrist. Ingen klarhet hade skapats.

Den lagstiftning som Husmark-Pehrsson signerat, och som dömts ut som omöjlig, omoralisk och oansvarig av en kompakt remissopinion, är nämligen otroligt luddig. Lagen öppnar för en lavin av hjärtslitande konflikter med allvarligt sjuka under de kommande åren. 

Det finns minst 20 000 människor som Anna Olsson, personer med allvarlig ohälsa – cancersjuka eller psykiskt sjuka som riskerar att de kommande åren mista sin anställning och sedan snabbt fasas ut ur sjukförsäkringen.

När moderaterna för tre år sedan ville spara pengar på sjukförsäkringen, fick partiet backa från idén att man skulle få olika hög ersättning, beroende på hur sjuk man var. "Vi har inte hittat något system som inte skulle upplevas som att vi sorterar sjukdomar", sa en ångerfull Fredrik Reinfeldt. Då. Men nu är man där ändå, i praktiken, fast man vältrat över sorteringen på Försäkringskassans redan sönderstressade personal.

Och man gör det man sagt att man inte skulle göra, trots kritik från alla håll.  Förslaget är inte förenligt med kristdemokraternas politik att värna den lilla människan, skrev t ex kd:s lokalavdelning i Ulricehamn i sitt remissvar.

Den rättsosäkerhet som den nya sjukförsäkringen skapar är en lika stor eller större skandal som den rättsosäkra FRA-lagen. I båda fallen har regeringen slagit dövörat till.  Kan Reinfeldt efter detta fortsätta att tala om sig själv som "lyssnande"?