Bild: Flickr/Daniel Mott
Bild: Flickr/Daniel Mott

Läget i Stockholms förorter är så allvarligt att våra barns framtidsutsikter står på spel. Här är elva förslag på hur vi kan vända den nedåtgående utvecklingen, skriver sju socialdemokrater i Järva.

Förra veckan hade vi, lokalt engagerade socialdemokrater i Järva, möte med samordningsminister Ibrahim Baylan. Anledningen är det ökade dödliga våldet i våra bostadsområden.

Två år efter regeringsbildandet presenterade statsministern en plan för att vända situationen i de ekonomiskt marginaliserade bostadsområdena. För oss har detta varit en betydande politisk signal att regeringen ser utmaningarna och behovet av särskilda insatser.

Men det räcker inte.

I Järva, områdena Rinkeby, Tensta, Husby, Hjulsta, Kista och Akalla, bor det drygt 87 000 invånare. Antalet förvärvsarbetande vuxna är runt 60 procent vilket är 20 procent lägre än genomsnittet i Stockholm. I Rinkeby 42 procent av barnfamiljerna i ekonomisk utsatthet och fattigdomen är störst bland barnfamiljer. Behoven är därför många och främst strukturella.

För två veckor sedan sköts två unga män ihjäl i Rinkeby – händelsen är en i raden av många dödskjutningar i området. Förra året var det elva fall av våld med dödlig utgång. Vi menar att läget är så allvarligt med den höga arbetslösheten, låga utbildningsresultaten och dödskjutningarna att våra barns framtidsutsikter står på spel. Därför kräver vi följande insatser:

Polisen bedömer att det finns 500- 700 brottsaktiva individer i Järva. De som upptäcks med droger eller vapen ska bli föremål för straffrättsligt förfarande direkt. Polisen måste få bort de kriminella aktiviteterna som sker öppet på torgen eller framför butiker. Jourdomstolar i storstadsregioner kan vara ett alternativ för snabbare lagföring. Straffskalor bör också ses över.
Dödskjutningarna måste klaras upp! Förbättra vittnesstödet och skyddet för den som delger information till polisen och se över möjlighet till kameraövervakning på brottsutsatta områden.
Den nya polisstationen i Järva är planerad till januari 2018. Vi behöver fler i yttre tjänst och långsiktig närvaro. Långsiktigt arbete innebär att medborgare känner igen områdets poliser (tillskillnad från tillfälliga insatser) och kan söka hjälp tillförlitligt. Vår förhoppning är att polisens arbete i mycket större omfattning ska kunna fokusera på det preventiva brottsförebyggande arbetet.
Stöd till funktioner som arbetar med avhoppare. Riktade resurser behövs till sociala insatsgrupper för att minska köerna för de som vill hoppa av kriminalitet. Förstärk även de uppsökande verksamheterna som riktar sig till de som står utanför systemet.
Skolsegregationen påverkar skolresultaten. Regeringen måste vidareutveckla arbetet mot skolsegregationen och vinstintressena på skolmarknaden.
Bekämpa arbetslösheten och ohälsotalen! Arbetslösheten och ohälsoantalen är som störst bland de som saknar gymnasieutbildning. Se till att fler utan gymnasieutbildning rekryteras till vuxenutbildning och fullföljer studierna. Se över hur man kan få bort de hinder som står i vägen, exempelvis brist på möjlighet till försörjning under studietiden samt målgruppsanpassade antagningsprocesser.
Fortsatt kvalitets- och resursförstärkning av välfärden så att personal som kontinuerligt jobbar med trygghet och ungdomar i våra områden får fler arbetskollegor. Detta gäller bland annat pedagoger, fritidsledare och fältare.
Flytta ut myndigheter och förvaltningar till förorten för att få igång det lokala näringslivet.
Många förvärvsarbetande i Järva är taxichaufför, städare, byggarbetare m.m. och påverkas av den konkurrensutsatthet som lagen om offentlig upphandling innebär. Vi kräver fortsatt agerande för kollektivavtal, semester och rimliga arbetstider.
Förstärkning av civilsamhällets möjligheter till lokalt engagemang. Här behövs billigare och lättillgängliga mötesplatser.
Utveckla statens byggbonus. Kommunerna som agerar för att bygga bort bostadssegregationen behöver också en bonus.

Lawen Redar, Kistabo och riksdagsledamot (S)
Anders Österberg, ordförande socialdemokraterna i Akalla och riksdagsledamot
Mia Päärni, ordförande stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista
Mohamed Nuur, ordförande socialdemokraterna i Tensta
Elvir Kazinic, ordförande socialdemokraterna i Rinkeby
Galina Monsalves, socialdemokraterna i Husby
Suleiman Said, ordförande socialdemokraterna i Kista