Bild: Pixabay

Nyhet Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm har en digital pärm tillsammans med ett konsultföretag. I den delar de handlingar med varandra, bland annat för att de ska undgå offentlighet. Kammarrätten har nu gett dem rätt att göra så.

I en digital pärm på Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm finns handlingar som rör anläggandet av en ny begravningsplats på Järvafältet. Det är projektledarna Hifab AB och inblandade medarbetare på Kyrkogårdsförvaltningen som har tillgång till pärmens innehåll.

I en mailväxling med Hifab skriver förvaltningen att de vill upprätta en pärm i vilken de kan samla handlingar som skickas mellan verksamheterna. Så att inblandade kan ta del av dokumenten. När Hifab frågar vilka typer av dokument och handlingar de ska dela i pärmen svarar Kyrkogårdsförvaltningen att ”tanken är att vi ska kunna dela olika handlingar med varandra och undgå att de blir offentlig handling”.

När Dagens Arena i våras skrev ett reportage om protesterna mot anläggningen av begravningsplatsen på den folkkära parken och discgolf-banan Granholmstoppen begärde vi att ta del av handlingarna i pärmen men fick avslag.

Kyrkogårdsförvaltningen menade att pärmen, ett molnbaserat verktyg kallat iBinder, inte är en del av ”Stockholms stads ärendehanteringssystem och hanterar därför inte inkommande eller utgående handlingar. Dessa allmänna handlingar eftersökes lämpligast via förvaltningens registratur”.

Förvaltningen framhöll att de inte diarieför det som inkommer till pärmen. Vilket gör det svårt för journalister att begära ut handlingar som rör projektet. Dagens Arena överklagade därmed förvaltningens beslut och hävdade att handlingarna är allmänna eftersom de inkommit till myndigheten och kommit behörig befattningshavare till handa.

Kammarrätten i Stockholm har gett Kyrkogårdsförvaltningen rätt. Hifab AB har nämligen konsultstatus på myndigheten i och med att de är projektledare för begravningsplatsen. Därför, konstaterar Kammarrätten, är handlingarna inte allmänna eftersom Hifab ”inte kan anses agera självständigt gentemot myndigheten”.

”Konsulten är därmed under uppdragstiden en organisk del av myndigheten varför samtliga handlingar istället betraktas som interna”.

Att granska projektet och hur det fortlöper är därför svårt. Vad som finns i pärmen går inte att få reda på så länge Hifab har konsultstatus på förvaltningen. 

Dagens Arena har överklagat Kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som ska utreda om vi får prövningstillstånd.

Läs reportaget Striden om Granholmstoppen