Tensta Gymnasium står tomt sedan 2019. (Bild: Wikipedia)

debatt Låt oss skapa en filial på Järva för de stora statliga kulturaktörerna och museerna.Ett möjligt alternativ skulle den tomma gymnasielokal som står i Tensta, skriver Socialdemokraternas Emilia Bjuggren och Anders Österberg. 

Stockholm är en segregerad stad. Förutsättningarna mellan stadsdelarna skiljer sig stort. Vår stad måste växa ihop, och för det krävs att vi gemensamt investerar, men det krävs också att man tänker nytt. Nuvarande styre i Stockholm har i stort sett slutat bry sig om det Stockholm som finns utanför innerstan, detta bidrar till segregering och skapar en än mer uppdelad stad. Vi måste göra tvärtom.

Ett sätt att göra det på är att skapa mötesplatser och målpunkter i hela staden. Låt oss skapa en filial för de stora statliga kulturaktörerna och de statliga museerna på Järva. På Järvaområdet bor idag nästan 100 000 människor, det i sig är ett stort publikunderlag men en sådan här satsning skulle kunna locka folk från hela staden.

En filial skulle kunna bli ett kulturellt nav i ett område som nuvarande majoritet verkar ha glömt bort. Idag måste Järvaborna ta sig till Östermalm om man vill gå på Historiska museet. Ingen lång resa förvisso, men vi anar att den omvända resan kanske inte görs dagligen av Östermalmsborna. Varför inte skapa ett incitament åt dem, så kan vår stad mentalt bli mindre och inte lika uppdelad?

Men eftersom det är moderat styre i Stockholm så ska byggnaden tyvärr säljas. Ut på marknaden så snabbt det bara går.

En sådan filial skulle vara ett utmärkt komplement till de kulturella verksamheter som redan finns i området, som till exempel Tensta konsthall och Husby konsthall. De statliga samlingarna finns redan där, likväl personalen. Kulturen, kunnandet och kompetensen är något vi alla äger gemensamt. Vi är övertygade om att regering och riksdag kan besluta om den lilla peng som administrationen skulle innebära. Från Stockholms stads sida behöver vi möta upp med lokaler.

Ett möjligt alternativ skulle kunna vara att titta på den tomma gymnasielokal som står i Tensta. Fastigheten är blåklassad vilket på vanlig svenska betyder att den bedöms ha synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Ritad av arkitekten Gösta Uddén och byggd 1984 i en blandning av modernism och traditionell asiatisk arkitektur utgör den därmed en klar kontrast till Tenstas övriga 1960-tals arkitektur. Även byggnadens innehåll borde sticka ut.

Men eftersom det är moderat styre i Stockholm så ska byggnaden tyvärr säljas. Ut på marknaden så snabbt det bara går. Vi hoppas man kan tänka om. Även andra byggnader kan undersökas för att se om de är lämpliga för att inhysa en statlig filial. Det är ingen stor investering för en stad av Stockholms storlek att ställa i ordning en lokal som skulle fungera för ändamålet.

Låt oss ordna en lokal. Låt Historiska museet ha en temporär utställning där som kan locka folk från hela staden. När det är klart kan vi bjuda in Nationalmuseum. Och efter det så kanske Operan skulle vilja sätta upp en föreställning riktad till barn som spelas under en begränsad tid. När applåderna efter den har tystnat så kan byggnaden återigen erbjudas till aktörer som vill fylla den med konst, kultur och liv. Liljevalchs och Stadsmuseet, stadens egna verksamheter, ska självklart kunna verka där också.  Möjligheterna är oändliga. Det är bara viljan som ska till.

Låt oss göra denna nya satsning! Om staten står för innehållet så lovar vi att stå för byggnaden om vi vinner nästa val.

 

Emilia Bjuggren, oppositionsborgarråd (S), Stockholm

Anders Österberg, riksdagsledamot (S), Järva, Stockholm