Bild: Shora Esmailian

En ny gräsrotsrörelse har börjat samla det missnöje som bubblar under ytan i det efterrevolutionära Egypten.

Medan midsommar närmar sig i Sverige förbereder sig egyptierna på att kasta ut ännu en president, skriver en vän och egyptisk aktivist på Facebook. Sedan flera månader har en ny rörelse vuxit sig allt starkare i Egypten.

Tidigare demokratiaktivister från Kifaya-rörelsen och supportrar till presidentkandidaten Hamdin Sabahi har på nytt börjat samla det missnöje som bubblar under ytan i det efterrevolutionära Egypten. De kallar sig Tamarod, Rebell.

Tamarod är organiserad som en gräsrotsrörelse, både i städer och på landsbygden. Tusentals frivilliga står på torg, gator, i tunnelbanan, på tågen och i hamnar. Deras främsta vapen är A4-blad som förklarar varför de kräver president Muhammed Mursis avgång.

Namnunderskrifterna som samlas in är symboliska – konstitutionen ger inget utrymme för att kräva nyval med dem som grund. Men de är också en folklig maktuppvisning mot de styrande skikten.

Enligt Tamarod har redan över tio miljoner egyptier skrivit på flygbladen. Undertecknarna slår fast att de förkastar Muslimska Brödraskapet och Mursi eftersom säkerheten inte är återställd. Att de fattiga inte har fått en plats i samhället, att Egypten fortfarande ber om utländska lån och att ingen rättvisa har skipats för revolutionens martyrer. Undertecknarna anser också att värdighet saknas för landets medborgare och att Egypten fortsätter att gå i USA:s ledband.

Till den 30 juni hoppas aktivisterna på att ha samlat in 15 miljoner underskrifter – långt fler än de 13,2 miljoner röster Mursi fick under förra årets presidentval.

Aktivister är säkra på sin sak efter att dagligen ha talat med missnöjda egyptier. Människor som ännu inte sett någon omfördelning av landets resurser, som är arbetslösa eller har svårt att klara sig på ett arbete, som inte kan försörja sina familjer sedan subventionerna på bränsle och mat halverats. De möter egyptier som är trötta på att presidenten och Muslimska Brödraskapet verkar lika maktberusade som sina föregångare,. Liksom att de inte släpper in andra krafter på höga politiska poster och bedriver samma liberala ekonomiska politik som Hosni Mubarak gjorde under sina 30 år vid makten.

Mursi har tillbakavisat kritiken mot sig själv och Brödraskapet. Med stöd i konstitutionen har han inga avsikter på avgång och menar att han är landets rättmätiga president i åtminstone tre år till. Reaktionen på Tamarod har heller inte låtit vänta på sig. En grupp islamister har startat Tajarod, Opartiskhet, och hittills samlat in två miljoner namnunderskrifter till stöd för Mursi.

Situationen är laddad. Många som med hopp om förändring lade sin röst på Mursi i landets första fria presidentval har inte sett något av revolutionens krav – bröd, frihet, social jämlikhet – infrias. Ändå har Brödraskapet långt ifrån förlorat allt stöd. Mursi lär inte avgå den 30 juni, som riskerar att bli en ny blodig dag med repression från högsta instans och beväpnade Bröder.

Ändå talar aktivister om dagen med hopp och tillförsikt. Är det något revolutionen har gett det egyptiska folket är det känslan över att de har makt att förändra. Den beskrivs bäst i en ny graffitimålning i Kairo: ”2011: Ned med Mubaraks regim. 2012: Ned med militärens regim. 2013: Ned med Brödraskapets regim”.

Shora Esmailian