Laila Naraghi. Bild: KrePart/Mikaela Lindholm

debatt I en motion som behandlas i riksdagen i dag vill Sverigedemokraterna inskränka Advokatsamfundets oberoende. Det väcker frågan vilka andra intresseorganisationer partiet vill tysta på samma sätt, skriver Laila Naraghi (S), ledamot i konstitutionsutskottet.

Idag behandlar riksdagen ett SD-förslag som skulle rubba ett par av den svenska demokratins grundvalar: Dels advokatkårens oberoende. Dels föreningslivets oberoende.

Ett fundament för en väl fungerande rättsstat är en oberoende advokatkår. I en demokrati är det en grundläggande princip att advokater ska stå fria och självständiga i förhållande till stat, myndigheter, domstolar och andra intressen. Det är nödvändigt för att säkerställa skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Alla – som är demokratiskt lagda – förstår detta och vet betydelsen av att advokater och advokatsamfund står fria från statlig kontroll.

Det är därför olycksbådande att SD vill att Advokatsamfundets oberoende ska inskränkas. I sin motion beskriver SD Advokatsamfundet:

”Samfundet är idag en mäktig lobby- och remissorganisation som därtill ibland fungerar som politisk megafon i den allmänna debatten i allmänhet och som företräder sina egna medlemmars intressen i synnerhet.”

Sveriges advokatsamfund bildades på enskilt initiativ 1887. Det är en sammanslutning där landets alla advokater ingår. Advokatsamfundet är inte en myndighet.

Det är just så här högerextremism fungerar. Det startar med en eller några grupper, men stannar aldrig där.

Vilka fler ”mäktiga lobby- och remissorganisationer” som ”ibland fungerar som politisk megafon i den allmänna debatten i allmänhet och som företräder sina egna medlemmars intressen i synnerhet”, vill SD kringskära oberoendet för?

Handlar det om mäktiga LRF som företräder sina medlemmar? Eller mäktiga Svenskt Näringsliv som driver sina medlemmars frågor? Eller LO, TCO och Saco och deras medlemsfack, vars uppgift är att stå upp för sina medlemmar?

Och tack och lov för att dessa organisationer står upp för sina medlemmar. Det är liksom deras uppgift. Vårt rika och starka föreningsliv gör Sverige starkare, rikare och mer demokratiskt.

Betyder det att vi socialdemokrater står bakom vad alla organisationer gör? Nej, absolut inte. Vi kan ha synpunkter på så väl Advokatsamfundets som LRF:s och Svenskt Näringslivs, även fackets, ståndpunkter – men för den skull anser vi inte att staten ska kringskära deras frihet, oberoende och självständighet. För det är vad som gömmer sig bakom SD:s förslag.

Det är just så här högerextremism fungerar. Det startar med en eller några grupper, men stannar aldrig där. Snart står nästa på tur. Och nästa. Och nästa. Det pågår tills inget finns kvar av det vi svenskar känner som vårt fria land och demokrati.

Idag handlar det om Advokatsamfundet. Imorgon om någon annan som inte faller SD i smaken. Det kan vara du.

Jag hoppas att moderater, kristdemokrater och liberaler ska öppna ögonen och se det.

 

Laila Naraghi, riksdagsledamot (S) i konstitutionsutskottet