Den största väljarströmmen i de tre senaste valen har gått från Moderaterna till SD. Det har flyttat SD:s väljarbas högerut. Nu riskerar partiet att förlora sympatisörer som värnar om välfärden.

I det senaste valet förlorade M 78 000 väljare till SD, vilket är långt mer än det tapp som S gjorde till SD. De väljare som gått från M till SD placerar sig själva tydligt till höger på höger–vänster-skalan. Det framkom när Sören Holmberg med flera statsvetare nyligen presenterade undersökningen ”Väljarna avgör – Vallokalsundersökningar 1991–2022”.

SD har med andra ord fyllts på med personer till höger. Samtidigt har en mindre ström gått från SD till S. Av dem som röstade på SD i valet 2018 röstade fem procent på S i valet 2022. Den strömmen består av personer som står mer till vänster.

För den som kritiserar SD från vänster är det lite av öppet mål

 

Fortfarande är M och KD de partier som har den mest högerinriktade väljarbasen, men skillnaden gentemot SD är hårfin och fortsätter den rådande trenden kommer SD snart att överta rollen som det parti som samlar flest högerväljare.

Undersökningen från Valu ger en fingervisning om hur de rödgröna partierna ska kunna förhindra att SD växer och i stället ta tillbaka röster. För den som kritiserar SD från vänster är det lite av öppet mål. Genom Tidösamarbetet utgör SD en del av underlaget för Sveriges mest högerinriktade regering sedan parlamentarismen slog igenom. Just nu handlar en av de viktigaste politiska striderna om att staten borde skjuta till mer pengar till kommuner och landsting för att rädda sjukvård och skapa arbetsro i skolan. Men SD står bakom regeringens budget och SD:s Oscar Sjöstedt säger blankt nej till mer pengar.

En annan stridsfråga gäller om välfärdsbolag ska ha rätt att plocka ut obegränsat med vinster från skattefinansierad verksamhet. Trion M-KD-SD försvarar vinstuttagen, medan L försöker sitta på alla stolar samtidigt. En tredje fråga handlar om SD:s försöka att försvaga facket. SD vill bland annat ta bort det fackliga inflytandet över a-kassan, inskränka möjligheten att utse skyddsombud och förbjuda sympatiåtgärder.

SD:s ledning är förstås medveten om att både partiets åsikter och väljarkår har förskjutits åt höger. Genom olika utspel försöker man förhindra läckaget av missnöjda personer. Ett sådant är SD:s vallöfte om att satsa sju miljarder på en tandvårdsreform. Häromdagen garanterade Oscar Sjöstedt att reformen ska bli av under mandatperioden.

Men kommer SD verkligen att ta strid för detta löfte och kommer finansminister Svantesson att acceptera förslaget?

På en punkt har SD redan gjort en inskränkning. Reformen ska endast gälla för ”svenska medborgare”. Tongångarna känns igen. SD vill som vanligt utesluta en betydande del av arbetarklassen.