Foto: Jolene Larsén-Kilan/Pixabay

Valet 2022 Det är ett demokratiproblem att partier utanför riksdagen inte synliggörs inför riksdagsvalet. Om väljarna ska kunna identifiera vilket parti som bäst representerar dem så är det viktigt att få veta vilka alternativ som finns vid valurnan. Det skriver Teysir Subhi, partiledare och toppkandidat till riksdagen för Feministiskt initiativ. 

”Vilket parti ligger närmast dig i miljöfrågor?” ”Kartläggning av partiernas jämställdhetspolitik inför riksdagsvalet 2022.” ”Partierna har fått svara ja eller nej på 24 olika frågor…” Så beskriver några framträdande organisationer sina valkompasser och valgranskningar inför riksdagsvalet. Problemet är bara att det inte är sant. Genom att skriva “partierna” ger de sken av att de enda partier som finns att rösta på är dagens nuvarande riksdagspartier. Detsamma gör många medier i sina motsvarande undersökningar.

Det handlar om att synliggöra partier även utanför riksdagen, vad de står för och vilken politik de driver.

Väljaren ges därmed inte en rättvisande bild av vilket parti som ligger närmast hens egen uppfattning i respektive frågor, utan vilket riksdagsparti som gör det. På så vis förstärker man också det vanliga påståendet att en röst på ett parti utanför riksdagen är en bortkastad röst.

Men att endast utgå ifrån dagens riksdagspartier behöver inte vara det enda alternativet. Det finns de som väljer att inkludera alla partier som har statligt partistöd utifrån resultat i tidigare riksdagsval. Feministiskt initiativ är Sveriges största parti utanför riksdagen och är sedan två mandatperioder invalt i tolv kommuner och en region, och har just sådant partistöd. Ändå är det förvånansvärt sällan som vi tillfrågas när det görs valkompasser, sammanställs enkäter eller bjuds in till paneldebatter. Detta trots att många organisationer arbetar med frågor som är snarlika, och i många fall identiska med Fi:s politik. När vi jämför riksdagspartiernas svar med det vi själva skulle svarat om vi fått frågan är det uppenbart att Fi skulle vara ett utmärkt val för den som är engagerad inom exempelvis jämställdhetsfrågor, antirasism eller miljö- och klimatpolitik.

Det är även tydligt i valkompasser och enkäter som vi faktiskt fått vara med i. Svenska Freds senaste valkompass visar att Fi är det enda partiet som likt dem är emot allmän värnplikt. Tidningen Syre kommer fram till att ”Fi är mest radikala” i sin enkät om djurpolitik. I en rapport från RFSU 2020 framgår att Fi jämfört med de andra partierna var cirka tio gånger mer aktiva per kommunalt mandat år 2019 i jämställdhets- och HBTQIA-frågor.

Även medier exkluderar Feministiskt initiativ och andra partier utanför riksdagen. Medier, och särskilt public service, har ett stort ansvar att hålla den fria demokratiska processen levande. Det ansvaret tog inte SVT och Aftonbladet när de valde att sända alla partiledartal från Järvaveckan utom Fi:s. Ett annat exempel är när tidningar som bevakar Stockholms kommunpolitik skriver att “oppositionen är kritisk” och flitigt intervjuar företrädare för två av dessa oppositionspartier, men ofta inte ens nämner att också Fi ingår i samma opposition. 

”Vad är skillnaderna mellan er och Vänsterpartiet?” är en av de vanligaste frågorna våra politiker och valarbetare får. Vänsterpartiet är det riksdagsparti som Fi har mest gemensamt med i många frågor, och vi samarbetar i ett antal kommun- och regionfullmäktige. Men det finns också stora skillnader mellan oss och V som väljarna förtjänar att få veta om, och som skulle framgå om Fi hade inkluderats i fler valkompasser och debatter. Några exempel: Vilket parti ska en väljare rösta på om hen är vänster men kritisk mot arbetslinjen? Om hen bryr sig om landsbygden men inte vill ösa pengar över varenda bilägare i Sverige, och ser hur akut klimatkrisen är men inte tror att ”grön tillväxt” är räddningen? Svaret är givetvis Feministiskt initiativ. Men ofta osynliggörs alltså detta för väljarna.

Ytterst är det hela ett demokratiproblem som inte handlar om att just Feministiskt initiativ ska gynnas. Det handlar om att synliggöra partier även utanför riksdagen, vad de står för och vilken politik de driver. Väljarna ska kunna identifiera vilket parti som bäst representerar dem och delar deras värderingar och visioner. Och då är en viktig början att få veta vilka alternativ som finns vid valurnan.


Teysir Subhi, partiledare och toppkandidat till riksdagen, Feministiskt initiativ