Goldman Sachs deklarerade nyligen att de ser förnyelsebar energi som den mest lockande investeringen framöver. Investmentbanken tänker investera 40 miljarder dollar i sol- och vindkraft de kommande tio åren.

Veckans Affärers E-prizedag i onsdags hölls spännande seminarier om energieffektivisering i såväl svenskt näringsliv som offentlig sektor. Malmö stads miljödirektör Katarina Pelin berättade entusiastiskt om hur Malmö gått från en gammal industristad på dekis till att i dag rankas som en av världens mest hållbara städer. Genom ett medvetet miljö- och energipolitiskt arbete med alltifrån utbyggda cykelvägar till energismarta evenemang har Malmö fått en grön profil. Det var en något annorlunda bild av staden än den gängse som kom deltagarna på E-prizedagen till del.

Målet är att Malmö till 100 procent ska försörjas av förnybar energi år 2030, förklarade Pelin. Det är modigt och innovativt. Och politiskt smart.

För är det något som skulle kunna dra upp Europa ur den ekonomiska depressionens destruktiva grepp är det satsningar på energiomställning och hållbar utveckling. I stället för den förödande nedskärningsagenda som råder i det högerstyrda Europa är det dags att satsa på innovation och jobbskapande. I stället för att spara på välfärd och sociala trygghetssystem är det dags att spara på energi och låta förvandlingen från kärn- och kolkraftssamhälle till förnybart och energieffektivt samhälle bli nästa tillväxtsprång.

”I Sverige råder det brist på förnyelsebar energi till samma pris som fossila energislag och det påverkar konkurrenskraften. Samtidigt råder det brist på politisk energi för att kunna skapa en bred överenskommelse för att lagstifta om ett datum för när Sverige ska ha ställt om till förnyelsebar energi”, skriver Veckans Affärers hållbarhetsredaktör, Per Grankvist, i en kolumn.

Grankvist pekar på att energikriser alltid genom historien har lett till tekniska innovationer. När Sverige under 1760-talet stod inför en vedkris på grund av järnmalmsindustrins aptit på kol och den ineffektiva uppvärmningen av bostäder gav regeringen i uppdrag åt forskare att utveckla energisnåla eldstäder.

Så förnyades kakelugnarna och dessutom uppfanns innanfönster vilket gjorde att de svenska hemma blev bland de varmaste i världen. Den svenska skogen höggs inte ned i jakt på ved.

Oljan som sinar i dag, och som dessutom blivit en eldfängd bricka i den internationella säkerhetspolitiken, är inget som smarta stater vill vara beroende av. Inte heller kärnkraften är långsiktigt hållbar. Den är livsfarlig och alldeles för dyr. Kärnkraftskatastrofen i Fukushima fick flera stater att inse att kärnkraftens tid är förbi. Tyskland har som bekant beslutat att avveckla all kärnkraft och satsar nu rejält på sol och vind.

På E-prizedagen berättade både Tysklands och USA:s ambassadörer att energieffektivisering och satsningar på förnybart hör till de stora tillväxtprojekten. Det är hoppfullt. Merkel och Obama har förstått.

I Sverige har vi tyvärr en statsminister som inte verkar ha någon energi alls vad gäller miljöomställningen. Det händer desto mer bland företagen som inser att energieffektivisering ger stora vinster. Men staten saknar riktning och politisk vilja vilket försvårar för de långsiktiga investeringarna i ny energiteknik.

Det är hög tid att Sverige gör som Danmark, som har beslutat att minska energiförbrukningen rejält och satsa på förnybart. Satsningarna väntas ge tusentals nya jobb.

Medan den betonggrå Reinfeldt-regeringen uppgivet mumlar sitt mantra om jobbskatteavdrag har den rödgröna oppositionen all anledning att ta kommandot och utveckla en modern hållbarhetspolitik som gynnar både näringsliv och medborgare. Satsa på ett energismart Sverige!

Tänk om socialdemokraternas Stefan Löfven kunde ägna sitt tal i Almedalen i sommar åt miljö- och energifrågorna och tydligt deklarera att hans röda dröm är grön. Då har han både folket och företagarna med sig.