Regeringen Reinfeldt saknar uppenbart ambitioner för både jobben och miljön. Här finns alla möjligheter för Stefan Löfven.

Bland de frågor som mest oroar de svenska medborgarna kommer miljöförstöringen och klimatet högst. FN-rapporter har pekat på behovet av drastiska åtgärder för att rädda planeten för kommande generationer. Ändå är det inget politiskt tryck i dessa frågor.

Dagens Arena har pekat på regeringen Reinfeldts låga energi i de gröna frågorna. Tyvärr uppvisar inte det stora oppositionspartiet något miljöengagemang heller. Stefan Löfven höll ett miljöinspirerat tal i Almedalen i somras men sedan har det varit tyst från S-ledarens håll.

Stefan Löfven har under sin ettåriga partiledartid verkligen återskapat förtroendet för socialdemokratin. I grundläggande frågor som ekonomisk politik, arbetslöshetsbekämpning och näringspolitik framstår S som det parti som förstår vikten av jobbskapande och ordning och reda på arbetsmarknaden. Ingen kan missta sig på Stefan Löfvens patos när han talar om kampen för arbete åt alla.

Just för att han har så starkt förtroende i dessa grundläggande frågor skulle han kunna vara den S-ledare som på allvar förverkligar Göran Perssons vision om det gröna folkhemmet. Han är den som kan göra verkstad av idéerna att gifta samman innovations- och näringspolitik med miljöpolitiken – att på allvar skapa en långsiktigt hållbar tillväxt.

Göran Persson återkom ständigt i sina tal till att energiomställningen är tillväxtens nästa stora språng – i kärnkraftsavvecklingen, i omställningen till förnybar energi och i energieffektiviseringen finns de nya gröna jobben och den stora exportmarknaden.

Faktum är att världen ropar efter ny teknik som kan hejda klimatförändring och miljöförstörelse liksom hjälpa oss att hushålla bättre med energi och ändliga resurser.

Greenpeace kom med en rapport i höstas som visar att det är i denna energisektor som de nya gröna jobben kan skapas. I dag finns det cirka 37 000 jobb inom den förnybara energiproduktionen i Sverige. Genom satsningar på att renovera bostadsområden, vindkraftsutbyggnad, solenergi och energieffektivisering skulle det år 2020 kunna finnas 100 000 jobb inom denna sektor, enligt Greenpeace.

När det gäller energieffektiviseringar i bostäderna har Sveriges Byggindustrier räknat ut omfattningen av de renoveringar som krävs för att nå uppsatta miljömål till 2020. Omkring 700 000 lägenheter behöver då renoveras vilket skulle skapa cirka 30 000 nya jobb i byggbranschen om året.

I veckan har mark- och miljödomstolen gett klartecken till en stor vindkraftspark utanför Åhus i Hanöbukten. Den havsbaserade vindkraften är betydligt mer effektiv än den landbaserade och det är hög tid att Sverige såsom Tyskland satsar på denna.

Greenpeace-rapporten beräknar en dubblering i antalet jobb i vindkraftsbranschen till år 2020.

Det är märkligt att man i Sverige så sällan talar om energiomställningens positiva effekter för jobb och industriutveckling. Detta är helt grundläggande i Danmark där deras motsvarighet till Svenskt Näringsliv ofta prisar omställningen. I Tyskland har beslutsfattarna förstått sambandet mellan kärnkraftsavveckling och ny konkurrenskraft.

Goldman Sachs deklarerar att de ser förnyelsebar energi som den mest lockande investeringen framöver. De har aviserat satsningar på 40 miljarder dollar i sol- och vindkraftverk de kommande tio åren. Också Obama-regeringen i USA ser energieffektivisering och satsningar på förnyelsebart som de stora tillväxtprojekten.

Bland de länder som satsar mest på ”green investments” ligger Kina i topp med 54 miljarder dollar (2010). På andra plats kommer Tyskland med 41 miljarder och USA kommer på tredje plats.

Regeringen Reinfeldt saknar uppenbart ambitioner för både jobben och miljön. Här finns alla möjligheter för Stefan Löfvens socialdemokrater att på allvar bli Framtidspartiet och gifta samman jobb- och miljöpolitiken.

Dags att visa att din röda dröm är grön, Löfven.