Kärnkraften är återigen en het fråga. S-ledarens vilja att samtala med regeringen om energipolitiken tolkas nu på olika sätt. Problemet är inte Löfvens utspel. Han säger det hans parti länge hävdat: Kärnkraften ska avvecklas men med hänsyn till jobb och industri, att det behövs långsiktiga energibeslut som håller oavsett regering. En hållning som de rödgröna också drev i valrörelsen.

Nej det problematiska är statsministerns inställning. Fredrik Reinfeldt avfärdade genast Löfvens invit med att kräva att (S) först måste lämna sin uppfattning om kärnkraften. Så talar en makthavare som anser sig stå över demokratins kompromissande vardag.

Det märks att Reinfeldt inte är sprungen ur den fackliga förhandlingskulturen. Tyvärr verkar han inte heller förstå statsministeruppdraget som ett sökande efter samförstånd i för landet stora avgörande frågor. Det är illavarslande.

Löfven har rätt i att det behövs en ny långsiktigt hållbar energipolitik. Om detta var en gång i tiden (S) överens med borgerliga partier som Centern och KD. Tyvärr har dessa sedan anpassat sig till Moderaternas och Folkpartiets enkelspåriga kärnkraftsvurm. Kanske finns det nu en öppning i takt med att opinionssiffrorna sjunker?

Sakskälen är många för att den nya S-ledaren blir anhängare av det gröna omställningsprojekt som en gång i tiden påbörjades av Göran Persson. Energiomställningen är tillväxtens nya språng, hävdade Persson. Faktum är att framtiden ligger i ett energisystem som inte klamrar sig fast vid kärnkraften utan i stället bygger på förnybar energi och effektivisering. Detta kan trygga industrins elförsörjning på lång sikt.

Elpriset brukar vara kärnkraftskramarnas argument för att nya reaktorer ska byggas. Det har föga med verkligheten att göra. I själva verket bestäms elpriset av den nordiska börsen, Nordpool. Att elpriset stiger beror på att Sveriges nät knyts till andra nät och det sker en europeisering av priset. Sveriges exceptionellt låga elpriser är ett minne blott sedan marknaden avreglerades och knöts till börsen.

Tron att ny kärnkraft skulle ge billigare el är nonsens. Ny kärnkraft är svindyr och varken företagsekonomiskt eller samhälleligt hållbart. Därför betonar en framsynt politik i stället energieffektivisering.

EU har som mål att klara en energieffektivisering på 20 procent till år 2020 och Tyskland har beslutat avveckla sin kärnkraft. Häri ligger en spännande möjlighet för Sverige att bli marknadsledande i ny energi- och miljöteknik. Omställningen skapar nya gröna jobb.

De rödgröna skulle med Löfven i spetsen kunna ge energi till miljödebatten i en tid då regeringen abdikerat från de gröna frågorna.