Christopher Oskarsson och Samuel Bråse KDU

Debatt De höga bränslepriserna är resultatet av politiska beslut. Det är dags att ifrågasätta ”sanningar” i den förda politiken, skriver företrädare för Kristdemokraternas ungdomsförbund.

Nu närmar sig dieselpriserna 30 kronor per liter och bensinpriserna toppar 22 kronor per liter. Detta får väldigt tuffa konsekvenser. Inte minst får de redan hårt pressade bönderna det ännu svårare, vilket kan innebära ökade kostnader på flera miljoner, det är inte hållbart.

Vi har fått höra att de höga priser enbart beror på kriget i Ukraina. Det håller inte, länder som är minst lika påverkade av kriget, som Tyskland, har i snitt ett 5 kronors lägre dieselpris per liter än i Sverige. Dessa omotiverat höga priser för svenska konsumenter är till största del en följd av politiska beslut.

Faktum är att denna situation gör klimatet en björntjänst 

I Sverige har vi i princip världens högsta drivmedelspriser och därav en väldigt hög beskattning. Hela 60 procent av det som gemene man betalar vid tank är enbart skatt. En beskattning som staten kapitaliserar på, när priserna stiger så ökar skatteintäkterna. Utöver det larmas det runt om i landet kring hur matpriserna förväntas stiga till nya höjder som till stor del är en konsekvens av ökade drivmedelspriser. Är det verkligen värdigt att staten ska tjäna på att vanligt folk som inte har några andra alternativ får en betydligt tuffare ekonomisk situation?

Bilskatten genererar årligen 67 miljarder kronor, trängselavgifter, bränsleskatt och moms drar årligen in 100 miljarder kronor. Med en vidare djupdykning går det att konstatera att statens utgifter för vägunderhåll och reseavdrag uppgår till 33 miljarder kronor. Därmed går det att konstatera att bränsleskatten och diverse bilskatter har blivit statens kassako.

En till anledning som leder till dessa höga drivmedelspriser är den så kallade reduktionsplikten, vilken gör att vi måste blanda dieseln med 35-40 procent biobränslen. Syftet med reduktionsplikten är att minska de fossila utsläppen och gå mot ett mer hållbart bilkörande. Att reduktionsplikten bidrar till att minska utsläppen framförs ofta från vänsterhåll som en given sanning.

Denna “sanning” måste ifrågasättas och kritiseras, det finns exempelvis källor som menar att dessa nya direktiv resulterar i att skogar i storlek med Nederländerna skövlas. En studie av miljöorganisationen Transport & Enviroment visar även  att diesel med biodrivmedel i snitt har tre gånger mer koldioxidutsläpp än den fossila diesel. Frågan är därför: varför kan inte svenska politiker åtminstone sänka reduktionsplikten i enlighet med EU:s krav?

Faktum är att denna situation gör klimatet en björntjänst, eftersom gång på gång hör vi vittnesmål från svenska bönder som får lägga ned sitt jordbruk till följd av dessa omotiverat höga priser. Sanningen är att svenska bönder har väsentligt lägre koldioxidutsläpp än majoriteten av de länder som vi importerar livsmedel ifrån. Borde inte en rättfärdig klimat- och landsbygdspolitik ägna sig åt att gynna svenska bönder och därmed bidra till sänkt klimatpåverkan från jordbruket i Europa?

Vi från KDU Sverige ser dessa problem och orättvisor som framförallt bönder och folk på landsbygden drabbas hårt av. Istället för att tvinga folk på landsbygden att leva med världens högsta bensin- och drivmedelspriser, vill vi från KDU ge människor förutsättningar att vara en del av klimatomställningen på jämlika villkor. Vi från KDU vill därför slopa energiskatten på bensin och diesel samt minska reduktionsplikten till 6 procent, så att en barnfamilj kan få vardagspusslet att gå ihop och att en näringsidkare kan bedriva sin verksamhet.

Vi vill även skattebefria jord- och skogsbrukets dieselanvändning så att landsbygden ska kunna utvecklas. Inte bara för att det är bra för miljön utan för att också säkra svensk matproduktion vid kristider.

Samuel Bråse, Landsbygdpolitisk talesperson, KDU Sverige

Christopher Oskarsson, Ombudsman, KDU Stockholm