Kristdemokraterna går till val på att förbjuda medlemskap i och stöd till “rasistiska organisationer” för att “ingen ska behöva vara rädd”. Kristdemokraternas ungdomsförbund kommer med ett utspel att förbjuda Antifascistisk Aktion (AFA) eftersom organisationen “har våld som affärsidé”.

Man får tänka lite för att förstå vad det här handlar om. Med en god portion välvillighet kan man få det till att Kristdemokraterna sett hur enskilda personer, organisationer och företag känner sig hotade eller har utsatts för brott av personer som är medlemmar i en viss typ av organisationer. Den samlade kristdemokratin vill därför stoppa brotten genom att förbjuda organisationerna. Att säga att det är både naivt och populistiskt är en underdrift.

Personer som för fram politiska idéer genom våld attackerar demokratin som idé. Men våld är redan brottsligt. Vi behöver inte fler lagar. Att göra det kriminellt att vara med i samma organisation som någon som begått brott i organisationens namn är att ge upp inför attackerna på demokratin och löser förstås inga problem i praktiken.

Kristdemokraterna vill offra organisations- och yttrandefriheten för att på sitt egna vis kunna bekämpa symptomen, inte orsakerna, på ett samhälle som föder rasism och ideologiskt våld. Dumt på så många nivåer.