ledare Traditionellt har partierna företrätt olika intressen och deras politiska program har formats i ett samspel med det civila samhället. I dag har den infrastrukturen krackelerat.

En elektrifieringskommission?
Vi var några stycken som höjde på ögonbrynen i Almedalen förra året.
Detta var alltså detta som var det första förslaget från Liberalernas nya partiledare?
Varken jag själv eller någon annan i publiken den där ljumma sommarkvällen gjorde väl direkt vågen av hänförelse.
De enda som jublade var antagligen de anställda på PR Byrån Nordic PA och ledningen för företaget Scania. Enligt en granskning i Svenska Dagbladet, SvD, var det nämligen dessa som fått Nyamko Sabuni att driva just den frågan i sin nya roll som partiledare. Johan Jakobsson, tidigare partisekreterare i Liberalerna, och delägare i Nordic PA sägs ha varit nyckeln i hela upplägget.  Eller: ”Johan är väldigt dyr, men väldigt bra”, som en källa säger till SvD.
Historien sätter fingret på två frågor som är helt centrala för demokratin.
Vilken roll ska den stora PR-branschen spela i det politiska beslutsfattandet?
Och var föds egentligen politikens nya tankar och förslag?

Det borde finnas tydligare regler för hur kontakter med lobbyister ska dokumenteras och offentliggöras.

Det finns sedan länge en oklar gränsdragning mellan politiken och den PR-bransch som exploderat under de senaste 20 åren. PR-byråerna rekryterar brett från alla partier för att ha ingångar oberoende av vilken konstellation som sitter i regering.
Det vore orimligt att införa ett yrkesförbud för ex-politiker. I den svenska debatten har det förekommit många orimliga angrepp på personer som tagit PR-jobb efter den politiska karriären.
Men det finns också en påtagligt naiv bild av vad det innebär för demokratin att politiken har svängdörrar till PR- och lobbyingfirmorna, och att de dörrarna står öppna även åt andra hållet.
Här krävs en större medvetenhet, och reglering. 2018 kom en lag som reglerar statsråds och statssekreterares övergång till PR-jobb. De har en karenstid på 12 månader. Det borde utvidgas till fler. Och det borde finnas tydligare regler för hur kontakter med lobbyister ska dokumenteras och offentliggöras.
I grunden visar hela den här utvecklingen på en påtaglig vilsenhet i det politiska systemet. Traditionellt har partierna företrätt olika intressen i samhället, och deras politiska program har formats i ett samspel mellan partiet som folkrörelse, parlamentarisk organisation och det nätverk av organiserade intressen som finns i det civila samhället. I dag har den infrastrukturen krackelerat. Partierna gör allt för att framstå som breda masspartier (även de som har 2,7 procent i opinionsmätningarna) och de har inte längre samma folkligt baserade partiorganisation att luta sig emot.
Så var ska partierna hitta sina ”nya” förslag?

Kanske på tankesmedjor? I USA, som ofta varit förebild för den här utvecklingen, fungerar tankesmedjor länkade till de två stora partierna som förvaringsplatser för politiska tjänstemän. I Sverige har PR-firmorna tagit den rollen.
Det är en avgörande skillnad. På en tankesmedja arbetar de som vill driva politiska frågor och utveckla en idériktning. På en PR-byrå jobbar de som säljer sina påverkanstjänster på marknaden.
Kanske bland politiska tjänstemän? Där uppstår de konkreta förslagen ofta i dag.
Kanske i partiernas basorganisationer? Demokratiskt vore det förstås bäst, och det händer nog fortfarande att ett förslag letar sig från en partiförening till en kongress till riksdagen. Men är det egentligen så ofta?
Oberoende av vilket måste politiska förslag som biter i opinionen ha sin grund i människors behov. Deras drömmar. Deras vardag. Historiskt har folkrörelserna varit unikt bra på att kanalisera sådana förslag. Ingen annan väg har kunnat ersätta dem.
Och just där har PR-branschen klivit in.
Nyamko Sabuni själv nekar till att PR-folk haft det stora inflytande som SvD:s källor hävdar. Med ett språkbruk lånat från mindre demokratiska miljöer säger hon att de som lämnat dessa uppgifter till journalisterna har ”svikit sina partikamrater”.
Men faktum kvarstår. I april fick Nordic PA uppdraget av Scania att ta fram ett förslag på en elektrifieringskommission. Några månader senare var samma fråga Sabunis enda konkreta budskap i sitt första stora tal som partiledare för Liberalerna.
En slump? Svaret på den frågan kan mycket väl avgöra Sabunis framtid som partiledare.