ledare Nyamko Sabunis tal i Almedalen visade inte någon tydlig politisk linje. Vill hon bli en valvinnare lär det behövas mer konkreta besked framöver.

Det är något märkligt med de svenska partiernas val av partiledare. Ytterst få partier har tagit steget att ha öppna valkampanjer för olika kandidater.

Det leder till att svenska partiledare tillträder utan färdiga program. Linjen finns i partiet, och eventuella nya projekt för formuleras efter hand. Men partiledarens profil är ofta vag till en början.

Liberalerna hade en öppen process. Kandidaterna drev personliga kampanjer.

Ändå verkar Nyamko Sabuni inte ha någon tydlig politisk linje.

Hennes tal i Almedalen  presenterade ett enda nytt konkret förslag. Sabuni vill elektrifiera de svenska vägarna. Transportsektorn ska klimatanpassas.

Men hur ska vägarna elektrifieras?

Där får vi vänta på svaret. Förslaget handlar rent konkret om att tillsätta en kommission. En arbetsgrupp. Några experter som ska studera hur vägarna kan elektrifieras.

Om den kan elektrifieras.

Det är på flera sätt ett bra förslag, och det skulle, som Sabuni säger, göra stor nytta för vår förmåga att nå klimatmålen. Men det är bara en av en rad åtgärder som krävs.

Och handen upp den som tror att det är detta som kan ge en nystart åt liberalerna.

Integrationen har inte fungerat, sade hon. I dag är det ungefär detsamma som att säga att det regnar i Göteborg.

Nyamko Sabunis tal innehöll flera områden hon redan profilerat sig inom.

Integrationen har inte fungerat, sade hon. I dag är det ungefär detsamma som att säga att det regnar i Göteborg. Alla håller med. Här markerade hon ändå att det finns intressanta förslag i uppgörelsen mellan regeringen och Liberalerna och Centern. Det bör ha lugnat en del av dem som tror att hon kommer att söka sig bort från 73-punktsavtalet.

Hon gjorde några klara ställningstaganden mot hedersvåld. Men numera uppger till och med Vänsterpartiet att det är en prioriterad fråga.

Hon nämnde kampen mot rasismen, utan att ta ställning till regeringens utspel (och förhoppningsvis mycket omdiskuterade förslag) om att utreda ett förbud mot rasistiska partier.

Hon talade även om klyftorna i Sverige. De ökade skillnaderna mellan landsändar och generationer. Men konkret? Nja.

På väg från talet avhörde jag ett samtal mellan två som lyssnat.

– Det var väl ingenting man inte kunde ställa upp på egentligen? sade en av dem.

– Nej, det mesta var bra, men kanske inte så konkret, sade den andre.

Där någonstans återfinns liberalernas moderna problem.

Flera partier kallar sig liberala, ytterligare några är det ofta i praktiken. Alla områden Nyamko Sabuni prioriterade i gårdagens tal prioriteras redan av andra partier.

Med detta sagt: att Nyamko Sabuni så tydligt nämner klimatpolitiken är ett intressant steg. Liksom att den fråga Björklund alltid gjorde till sin, utbildningspolitiken, inte nämndes med ett ord.

Klimatinriktningen kan säkert bädda för ett fortsatt samarbete åt vänster. Säga vad man vill om Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, men några världsmästare på klimatpolitik är de inte.

Nyamko Sabuni avslutade sitt lite trevande tal med en målsättning. Det är hög tid för liberalerna att börja vinna val!

Så känns det nog för ett parti som länge sladdat runt 4 procent. Men det är politik som vinner val. Inte lösa ambitioner.