Elin Ylvasdotter förbundsordförande S-studenter

Om vi ska skapa »trygghet i en ny tid« behöver S-kongressen ta tydliga ställningstaganden för bättre tandvård, minskad psykisk ohälsa och  en vinstfri välfärd, skriver Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för S-studenter.

I morgon börjar Socialdemokraternas partikongress. En partikongress som pågår i en tid då ojämlikheten ökar, högerextremismen växer och polariseringen är uppenbar. Att partikongressen har temat ”trygghet i en ny tid” är därför befogat.

Trygghet har alltid varit ett viktigt ledord för socialdemokratin som borgerligheten aldrig lyckats uppnå. Trygghet betyder dock mer än fler poliser. Det innebär också att ha en inkomst det går att leva på, en välutbyggd välfärd och en god fysisk och psykisk hälsa. Politik som borgerligheten aldrig har varit intresserade av men som är socialdemokratins styrkor.

Därför hoppas vi att partikongressen tar tydliga ställningstaganden på välfärdsområdet och som lägger grund för den politik vi går till val på 2018.  Här är tre välfärdsområden vi är övertygade om är i behov av reformer.

  1. Jämställ tandvård med sjukvård

Idag syns klassamhället i våra leenden. Många avstår idag från att gå till tandläkaren på grund av de höga avgifterna. Det är dags att slå fast att tänderna är en del av kroppen och att tandvården jämställs med sjukvården.

S-studenter anser att det inte finns någon anledning att vänta med en så viktig jämlikhetsreform. Vi tror också att det finns en längtan efter en konkret politisk reform som skulle göra stor skillnad för många. Ingen ska behöva välja mellan tandvård och andra livsutgifter.

 

Det är dags att slå fast att tänderna är en del av kroppen och att tandvården jämställs med sjukvården.

  1. Bekämpa psykisk ohälsa

S-studenter har de senaste två åren arbetat med frågan om psykisk ohälsa. Som ett bidrag till debatten har vi lanserat en rapport om psykisk ohälsa. Det är en oroväckande utveckling vi ser i Sverige, där den psykiska ohälsan ökar och inte minst bland kvinnor och unga.

Psykisk ohälsa kan inte bekämpas med självhjälpsböcker, vi behöver ordentliga reformer, som garanterar hållbar arbetstid, trygga arbetsvillkor och bekämpar barnfattigdomen.

Skolan spelar också en avgörande roll. S-studenter vill därför se en ordentlig satsning på elev- och ungdomshälsan, införa psykiska hälsokontroller och garantera att alla elever klarar skolan.

  1. En vinstfri välfärd

En viktig grundbult i den svenska modellen är att resurserna går till det de är avsatta för. Skattepengar ska gå till skola, vård och omsorg och inte till riskkapitalisters fickor, helt enkelt.

I de politiska riktlinjerna till partikongressen är en av de prioriterade frågorna att stoppa vinstjakten i skolan. Detta är naturligtvis positivt. Sverige är extremt när det kommer till vinst i välfärd, särskilt på skolområdet. Men samtidigt är hela välfärden marknadfierad. Detta behöver partikongressen tydliggöra.

Med en mobiliserad höger, som lägger enormt mycket tid på att bedriva lobbyverksamhet för försatt kaos i välfärden, behöver socialdemokratin vara tydlig och välorganiserad. Vinstintresset ska inte vara styrande någonstans i välfärden.

Därför behöver partikongressen också klargöra att beslutet från kongressen 2013 fortsatt gäller: gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till riskkapitalisters fickor. Detta är en konflikt väljarna förväntar sig att vi tar med borgerligheten och Sverigedemokraterna.

Det är nu vi lägger politiken som vi ska gå till val på 2018. S-studenters förhoppning är att valrörelsen blir ett välfärdsval som tydligt tar konflikt med borgerlighetens egentliga ointresse av trygghet. Ett val som handlar om alla människors rätt till trygghet.

Elin Ylvasdotter, förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet