Jonas Lindberg skriver om vården.
Jonas Lindberg. Foto: Anna Drvnik

Debatt Sjukvården är i kris, och regeringen rullar tummarna. Målet tycks vara att svälta ut vården för att underlätta en övergång till ett försäkringssystem där den som inte har pengar i fickan får stå med mössan i hand. Om detta behöver vi tala klarspråk. Det skriver Jonas Lindberg.

Runtom i landet varslas vårdpersonal på löpande band. Trots ständiga larm om vårdavdelningar på bristningsgränsen, överfulla akutmottagningar och slutkörda sjuksköterskor tvingas regionerna skära ner och spara i stället för att satsa och stärka. Sedan nyår har årets sjukvårdsbudgetar börjat få effekt ute på golvet, och läget är på vissa håll mycket ansträngt. Sverigedemokraterna och regeringen har inte visat något intresse av att ta tag i den allvarliga situationen. I stället låter man med berått mod patienter och vårdpersonal drabbas av omfattande åtstramningar.

Vad vill Tidöpartierna med vården? Med jämna mellanrum släpps testballonger från högerns tankesmedjor och ungdomsförbund med budskapet att vi behöver avveckla den offentligt finansierade sjukvården i Sverige och ersätta den med försäkringsfinansiering efter nederländsk modell. I stället för att betala för läkare, sjukhus och vårdcentraler via skatten skulle pengapåsen hanteras av privata försäkringsbolag. Den som av någon anledning står utan försäkring riskerar alltså att stå utan vård.

Vår princip om vård efter behov snarare än plånbok är inte förenlig med försäkringsbaserad sjukvård.

För den som undrar vilka konsekvenser ett sådant system skulle kunna få finns flera exempel i vår närhet. I Schweiz tvingas läkare neka sjuka barn vård om de har svartlistats av försäkringsbolagen. I Nederländerna lockas medborgare med tuff ekonomi att sänka sin månadskostnad på sjukförsäkringen i utbyte mot högre självrisk, vilket gör att ett akut vårdbesök kan kosta tiotusentals kronor. Det är glasklart att vår princip om vård efter behov snarare än plånbok inte är förenlig med försäkringsbaserad sjukvård.

Studier har också visat att försäkringsfinansierad vård leder till skenande byråkratisering. Detta eftersom sjukhusen måste förhandla prislistor och avtal med dussintals olika försäkringsbolag, i stället för att finansieringen sker genom skattemedel från en region eller motsvarande. På samma sätt som högerns privatiseringar i vården har lett till ständigt växande administration i form av kontroller och uppföljning av privata aktörer skulle försäkringsvård leda till nya berg av pappersarbete för vårdpersonalen.

Det är dags att Sverigedemokraterna och regeringen bekänner färg. Vill ni fortsatt ha en offentligt finansierad sjukvård där behov – och inte patientens försäkringspremie – ska avgöra vilken vård man får? Om svaret är nej behöver väljarna få veta det. Sveriges patienter och vårdanställda förtjänar bättre än att bli brickor i högers cyniska spel.

Jonas Lindberg (V), oppositionsregionråd Region Stockholm