Matilda Ekeblad, Linn Wirdemo och Lovisa Gustafsson

debatt Istället för att försvåra sparandet behöver skatten på ISK sänkas och regeringens försök till höjda skatter på kapital stoppas. Det behöver bli enklare och billigare att spara pengar, skriver ledningen för MUF och Moderat skolungdom.

Varför hatar Socialdemokraterna småsparare? Tar Socialdemokraterna varje chans de får att slå mot kvinnor? Hur kommer det sig att de känner sånt förakt över att individer sparar pengar för att bli ekonomiskt självständiga? Det är några av de frågorna vi ställt oss efter senaste dagarnas besked om att Socialdemokraterna vill se en begränsning av investeringssparkonton, ISK. Förslaget kom knappast som en chock men Socialdemokraternas detaljstyrning av individer måste få ett slut. Ska kvinnor kunna skaffa sig ett fuck off-kapital så att alla som vill kan skilja sig, ska fler ha råd att spara till egen bostad och ska fler kunna privatspara till sin pension krävs det ett maktskifte. Socialdemokraterna väljer att slå mot vanligt folk och de lyckas som alltid med precision att slå ner på de grupper som de säger sig värna om. Ett tak på ISK är ett förslag som osar klassförakt undertecknad sosseeliten.

Idag sparar över två miljoner svenskar genom ISK. Det är en sparform som gjort det enklare för vanligt folk att spara och få avkastning. De flesta sparar till kontantinsats för bostad, en del för att ha en buffert och många för att de vill ha mer pengar i plånboken när pensionen kommer. Det här är Socialdemokraterna uppenbarligen emot eftersom de nu vill införa ett tak på ISK, nivåer på både 100 000 kronor och 200 000 kronor har diskuterats. När ska deras förakt mot att människor vill bli ekonomiskt självständiga få ett slut? De flesta som sparar på ISK är inte miljonärer utan människor som tar ansvar för sin framtid genom att spara. Det är föräldrar som gör uppoffringar för att kunna skapa trygghet till sina barn, kvinnor som vill kunna vara självständiga och unga som sparar för att skapa sig möjligheter i framtiden.

Införandet av ett maxtak på ISK är bara ytterligare ett steg mot en socialdemokrati som vill ha all makt över medborgarna.

Var femte kvinna uppger att de inte skulle ha råd att skilja sig, även om de vill eller behöver på grund av ekonomi. Ett tak på ISK skulle göra det ännu svårare för kvinnor att spara ihop till ett fuck off-kapital, ett frihetskapital som gör att man inte behöver hamna beroendesituationer. Här skulle man kunna tro att Socialdemokraterna skulle underlätta sparande men ledarna av den feministiska regeringen väljer att göra tvärtom. Istället för att se till att fler kvinnor bli självständiga så väljer man reformer som skulle göra dem beroende av staten. En paradgren när det kommer till Socialdemokratisk jämställdhetspolitik.

Det är inte bara kvinnor som ett tak på ISK skulle slå hårt mot, även unga skulle drabbas hårt. Många använder idag ISK för att spara till en kontantinsats för en bostad. För en etta i Lund krävs det minst 200 000 kronor i kontantinsats, det hade knappt gått att spara ihop till om Socialdemokraterna hade fått igenom sitt förslag. Dessutom är bostad avgörande för kvinnor som lever i våldsamma relationer, med en stelbent hyresmarknad kan en kontantinsats vara avgörande om hon kan bryta upp.

Istället för att försvåra sparandet behöver skatten på ISK sänkas och regeringens försök till höjda skatter på kapital stoppas. Det behöver bli enklare och billigare att spara pengar. Sparande i ISK görs med pengar som redan beskattats med världens högsta skatter.

Socialdemokraternas förslag i jämlikhetsrapporten är allt annat än jämlikt. Den häxjakt de bedriver mot småsparare, kvinnor och unga som vill bli självständiga måste stoppas. Utan eget sparande skulle fler behöva förlita sig på staten för att få tak över huvudet, för att kunna dra från sin våldsamma man eller för att få en dräglig pension. Införandet av ett maxtak på ISK är bara ytterligare ett steg mot en socialdemokrati som vill ha all makt över medborgarna. Det är dags att bryta upp bidragsberoendet och göra fler självständiga. Men då måste ett maktskifte till innan socialdemokratin har förvandlat svenska folket till marionetter.

 

Matilda Ekeblad
Förbundsordförande MUF

Linn Wirdemo
Ordförande Moderat skolungdom

Lovisa Gustafsson
Förbundsstyrelseledamot MUF