Erik Hjelmstedt, Kry.

corona Antalet nätläkarbesök exploderade under mars, i samband med coronautbrottet. 90 000 fler sökte digital vård än månaden innan, vilket kostar regionerna 90 miljoner kronor. Mer än en tredjedel av besöken gjorde av stockholmare.

Coronautbrottet innebär ett uppsving för besök hos privata, digitala vårdgivare, som Kry med flera, det berättade Dagens Arena om i mitten av mars. Orsaken till de många besöken var enligt de digitala vårdgivarna framför allt att patienter som inte kom i kontakt med den vanliga vården på grund av högt tryck sökte digital vård. Många av de vårdsökande hade coronasymptom eller oro på grund av corona, uppgav Kry, Min doktor, Doktor.se och Doktor24 som är de största digitala vårdaktörerna.

När nu Region Sörmland, där merparten av nätläkarbolagen har sin bas, redovisar besöksstatistik bekräftas bilden av kraftigt ökade digitala vårdbesök. 218 000 digitala vårdbesök registrerades under mars, vilket innebär kostnader på 90 miljoner kronor för regionerna. Det kan jämföras med summan 200 miljoner kronor som gäller årets tre första månader totalt.

Det kan också jämföras med den totala kostnaden för regionerna för digital vård förra året som var 523 miljoner kronor, vilket nästan var en fördubbling jämfört med året innan då notan för skattebetalarna blev 273 miljoner kronor.

Den absoluta merparten av digitala vårdbesök under mars – 85 000 – gjordes av invånare i Stockholm län. Kostnad för Region Stockholm: 36 miljoner kronor.

Även i vanliga fall toppar stockholmarna listan över vilka som söker mest vård hos digitala bolag, men siffran för mars är nästan en fördubbling jämfört med 45 000 besök i februari.

Läs också: Strängare krav på antibiotikahantering för Kry och Min Doktor

Bland de största digitala vårdgivarna (Region Sörmland redovisar siffror för åtta olika aktörer som är baserade i regionen) är det framförallt Kry som sticker ut: deras besök har ökat från 56 000 i februari till drygt 110 000 personer i mars.

Till exempel gjordes 50 000 av stockholmarnas vårdbesök i mars hos Kry.

Medan de tre andra av de stora aktörerna – Doktor.se, Min doktor och Doktor24 – ökade sina besök med cirka 30-50 procent under mars, lyckades Kry fördubbla sina besök. Den här högtrycksperioden för Kry har sammanfallit med stora reklamannonser på bussar och i tunnelbanan, samt helsidesannonser i dagstidningar och digital reklam.

– Det kanske kan vara en anledning till att de ökar så kraftigt, dubbelt så mycket som de andra digitala vårdgivarna, säger Kent Bobits, verksamhetsutvecklare inom eHälsa i Region Sörmland som sammanställt besöksstatistiken.

Kry:s Sverigechef Erik Hjelmstedt kommenterar den kraftiga ökningen i kombination med stora reklaminsatser i ett mejl:

»Vi använder marknadsföring som ett sätt att informera om att man kan söka vård digitalt.«

På frågan om hur väl använda skattepengar är hos Kry, jämfört med om de stannat i den offentliga vården, skriver han:

»Vi styr inte över regionernas ersättningsmodell men ser däremot positivt på att fler regioner nu ställer om till att ge digitala vårdmöten – det påvisar att den digitala vården fyller ett viktigt syfte.«

Läs också: Nätläkare avlastar inte vården

Angående att Kry har sökt ny vårdpersonal att anställa under krisen skriver han:

»Eftersom vår verksamhet växer så anställer vi kontinuerligt ny personal för att ta hand om våra patienters behov och önskan om tillgänglighet, men såklart med respekt för det viktiga arbetet som även behöver göras inom fysisk vård. Det har till exempel handlat om att aktivera sjukvårdspersonal som själva är i karantän, tillhör en riskgrupp eller är pensionärer.«

Förutom Stockholm, fortsätter övriga storstadsregioner att också utmärka sig i antal nätläkarbesök, trots att storstadsbor tillhör en starkare socioekonomisk grupp. Talande för statistiken över hela första kvartalet, januari-mars, är också att kvinnor cirka 20-30 år söker digital vård i mycket högre utsträckning än andra grupper. Den näst högsta kurvan i diagrammet rör småbarn i 1-2-årsåldern.

Den vanligaste diagnosen som nätvårdgivarna ställde under första kvartalet 2020 rörde andningsorgan. Ännu fler – 84 000 diagnoser – hamnade dock i kategorin symptom och sjukdomstecken »som ej klassificeras annorstädes«.

Medan besöken hos Kry och Min doktor till 82 respektive 85 procent sker hos läkare, har Doktor.se många fler sjuksköterskebesök: 61 procent, jämfört med 38 procent läkarbesök. Doktor24 hamnar emellan med 67 procent läkarbesök. Kry:s Erik Hjelmstedt uppger dock att under coronakrisen har man hänvisat fler vårdsökande än vanligtvis till sjuksköterskor.

Enligt Kent Bobits har Kry haft en starkare inriktning på läkarbesök, medan övriga aktörer försökt bredda sig genom att erbjuda sjuksköterskebesök.

– Jag vet inte om de tjänar mer på läkare; de får mer intäkter, men läkare kostar också mer, säger Kent Bobits.

Han syftar på att ersättningen, som SKR har bestämt gemensamt, är 500 kronor för läkarbesök och 275 kronor för sjuksköterskebesök. Att erbjuda sjuksköterskebesök kan dock vara ett sätt att fånga upp en bredare grupp vårdsökande, än att fokusera enbart på dem som kvalar in till läkarvård, som Min doktor uttryckte det i mars.