Lars Strannegård

REPLIK Jag blir förvånad över att du uppfattar att det råder en tystnadskultur på Handelshögskolan. Att lägga locket på är inte en bra strategi för en akademisk institution, skriver Handelshögskolans rektor i en replik på Silvia Kakembos öppna brev i helgen.   

Hej Silvia!

Tack för ditt brev som väckte många känslor hos mig: Nedstämdhet förstås, men också förvåning och entusiasm.

Jag blir nedstämd över att läsa att du upplevt ett utanförskap och en tystnadskultur under din tid på Handelshögskolan. Jag vill be om ursäkt för att du haft dessa negativa upplevelser. Ingen student skall behöva uppleva det du skriver om.

Akademiska dygder som sanningssökande, analytisk stringens och frihet att uttrycka sin ståndpunkt ska genomsyra Handelshögskolans verksamhet. Det stämmer att våra studenter skriver på en så kallad »student pledge« där de förbinder sig inte göra sådant som är skadligt för sina medstudenter och för skolan: till exempel fuska, arrangera häcklingar av kandidater till kårstyrelsen eller sexuellt trakassera medstudenter.

Brott mot reglerna kan till exempel leda till avstängning eller relegering. Det är en helt annan sak att ifrågasätta, diskutera och uttrycka sina åsikter vilket är grunden för all akademisk verksamhet och därmed även en ledstjärna för Handelshögskolan.

Jag inser hur starkt bilder etsar sig fast och hur svåra de är att förändra. Fortfarande lever bilden kvar av att Handelshögskolan endast har ett utbildningsprogram. Faktum är att Handelshögskolan idag har elva olika utbildningsprogram.

Även om könsfördelningen idag är jämnare än på din tid så kommer fortfarande mycket få studenter från studieovana miljöer.

På de flesta av dessa program är 50 procent av studenterna från andra länder än Sverige. Det innebär stor mångfald i form av bland annat språk, bakgrund, kultur, etnicitet och olika perspektiv.

Endast ett kandidatprogram ges fortfarande på svenska och det programmet har också minst mångfald. Även om könsfördelningen idag är jämnare än på din tid så kommer fortfarande mycket få studenter från studieovana miljöer. Det är något vi arbetar aktivt för att ändra på.

Jag blir förvånad över att du uppfattar att det råder en tystnadskultur på Handelshögskolan. Som rektor välkomnar jag att studenter ordnar öppna seminarier som det du deltog i. Jag gläds när studenter skriver debattartiklar, insändare, bloggar och ledarkrönikor där de inte väjer för att ta upp kritiska synpunkter.

Jag och mina kollegor diskuterar dagligen med studenter, alumner och medarbetare om hur Handelshögskolan kan fortsätta att utvecklas.

Att lägga locket på är inte en bra strategi för en akademisk institution. Anledningen till att vi ber studenterna förbinda sig att följa våra regler är att vi vill skapa en säkrare och bättre miljö för studenterna. Om effekterna blir som du skriver så måste vi självfallet ta ett omtag och reflektera över vad som är fel och vad som kan göras bättre.

Ditt brev fyller mig ändå med entusiasm. Det ger oss ytterligare argument för att reformera vårt svenska kandidatprogram: internationalisera, öka studenternas kulturella förståelse och reflektionsförmåga samt fortsätta locka nya studentgrupper.

Brevet ger mig energi att fortsätta att göra Handelshögskolan till den plats av samhällsvetenskapligt kritiskt tänkande och nyfikenhet som vi vill att den skall vara.

Jag beklagar att förändringarna som vi bedriver inte upplevs som tillräckligt tydliga. Den förändring av Handelshögskolan som pågår, i mitt tycke i mycket hög fart, tycker jag är helt nödvändig.

Den viljan och det intresset delas av både skolans styrelse och de som bidrar till skolans finansiering.

Tack för att du hjälper oss att hålla uppe farten!

Vänliga hälsningar

Lars Strannegård  rektor, Handelshögskolan i Stockholm