ledare Finansiärerna av den nya professuren vid Handelshögskolan är knappast några upplysta pedagoger. Snarare extrema lobbyister med profiten som mål. 

Häromdagen kom nyheten att Hans och Barbara Bergström, som tjänat en förmögenhet på Internationella Engelska Skolan (IES), donerat 60 miljoner till en professur på Handelshögskolan. Professurens uppgift är en ”oberoende forskning om skolans ledning och framgångsfaktorer”.
Men är en oberoende forskning i dessa frågor möjlig med parets Bergströms pengar?

Lars Strannegård som är rektor på Handelshögskolan anser det. Han var visserligen så beroende att han satt i Internationella Engelska Skolans (IES) styrelse innan han hastigt lämnade den,  strax innan donationen från herr och fru Bergström blev offentlig.
Strannegård driver också i en nyutkommen bok tesen att kulturinstitutioner och högskolor ska göra sig så oberoende som möjligt av staten. Donationer från förmögna människor är det som krävs för att bygga en ”resistens mot mörka krafter”. Men vad menar han med ”mörka krafter”?

Det är osannolikt att herr och fru Bergström kommer att hålla sig på mattan med sin professur.

Är det den Hans Bergström som när han för några år sedan hade en omfattande mailkontakt med en ledande sverigedemokrat, gav honom rådet att det nu var ”dags att välta bordet”, det vill säga rösta ned en s-regering?
Eller som i en TV-intervju menade att det var hög tid att göra slut på ”det här kommunistväldet”, det vill säga Stefan Lövens tidigare regering?
När det gäller de växande skaror som är emot marknadsskolan, bemödar sig Hans Bergström och hans hustru knappast om att argumentera i sak. Kritikerna brukar viftas undan som ”bottenlöst okunniga” eller ”faktaresistenta”.

Finansiärerna av den nya professuren vid Handelshögskolan är alltså knappast några upplysta pedagoger utan snarare extrema lobbyister med profiten som mål. Det är därför osannolikt att herr och fru Bergström kommer att hålla sig på mattan med sin professur. Risken är stor att IES kommer att använda akademin för att tjäna sina egna intressen, särskilt som Handelshögskolans rektor ser staten som det främsta hotet mot den akademiska friheten.
Hans och Barbara Bergström donerar sina 60 miljoner i ett läge när små och stora friskoleföretag köps och säljs med en rasande fart för att trissa upp priserna. Precis just då ska en professur inrättas för ”en oberoende forskning om skolans ledning och framgångsfaktorer”.
Det var väl tänkt att bli en hyllning till Barbara Bergströms obestridliga skicklighet som företagsledare.
Men tänk om den nye professorn, Karl Wennberg, är så oberoende att han läser sitt uppdrag som att skolor måste ledas som samhälleliga institutioner, inte som marknadsobjekt!

Fast varför klanka på Hans och Barbara Bergström? Är inte Handelshögskolans idé att finansieras av vinsterna som privata näringslivstoppar som Wallenberg, Carlgren och andra samlat ihop?
Visst, men det är ”riktiga” vinster, inte skattemedel som är IES främsta inkomstkälla. Så är det rätt att våra pengar ska användas för vad som i praktiken kan bli en offensiv för marknadsskolan?
Så hur man vrider och vänder på det, är den nya professuren på Handelshögskolan problematisk.