Hur ska Reinfeldt skapa jobb utan skattesänkningar? Tittarna fick nonsenssvar av en statsminister full av obegripliga motsägelser.

Moderaterna är besatta av att berätta om ett ”omslag” som ska ha inträffat i svensk ekonomi. Om det är bondepraktikan, astrologin eller dåliga opinionsmätningar som daterar omslaget till 17 februari 2014 ska vi låta vara osagt. En utfrågning av Fredrik Reinfeldt i Agenda klargjorde att det finns en person som fastnar i obegripliga motsägelser när omslaget ska förklaras. Statsministern själv.

Varför ska inte skatten sänkas ännu mer? Reinfeldt svarade att ekonomin nu tar ”bättre fart av sig själv”. Skatten ska bara sänkas i lågkonjunktur, alltså. Men när skattesänkningarna inleddes var tillväxten 3,3 procent. Alltså: M satsar på sänkt skatt oavsett konjunktur, förutom valår då ambitionerna ska mörkas.

M-stämman i höstas fattade också beslut om nya skattesänkningar på 35-40 miljarder. Och dagen efter presskonferensen om ”omslaget” hade riksdagens skatteutskott möte. På agendan stod 16 (!) förslag på skattesänkningar.

Så varför inte använda ert favoritverktyg, undrade Agendas Anders Holmberg igen. Arbetslösheten biter sig ju fast kring åtta procent.

Reinfeldt svarade skyddsvallar, Kjell-Olof Feldt och hade kommit på att stora skattesänkningar kan skapa oordning. Insikten följdes av en vit lögn: ”Sysselsättningen och arbetskraften har vuxit”. Uttalandet avsåg att vilseleda tittarna genom att använda absoluta tal – befolkningen växer – i en jämförelse där procenten avslöjar det egna misslyckandet. Arbetslösheten är högre än när Reinfeldt blev statsminister.

Vi fick också höra att ”omslaget” är nödvändigt för att inte driva på inflationen. Så hade inte Reinfeldt sagt om han hade läst Financial Times innan turen till SVT. I helgen varnade Wolfgang Münchau för deflation i Europa. Sveriges inflationstakt är minus 0,2 procent.

Bankernas ekonomer har tvärtom dundrat mot M:s snåla omslag. DI:s Henrik Mitelman påpekar att statens finanser aldrig har varit mer stabila. Det är ”tjänstefel att bromsa Sverige”.

Men i Agenda fick vi fick höra att svensk ekonomi har stimulerats ”år ut och år in” – i kontrast till andra EU-länder som har ”dragit ned på välfärden”. Men under krisen 2008-09 var Sverige ett av få länder som inte bedrev en expansiv politik enligt OECD. A-kassan, en försäkring som Obama gjorde generösare under USA:s lågkonjunktur, har urholkats. Reinfeldt borde ha fått svara på Paul Krugmans fråga: Bidrar fattigare och desperata arbetslösa till att skapa jobb?

Men hur ska då Reinfeldt skapa jobb utan skattesänkningar? Tittarna fick nonsenssvar med ord som handelshinder, vässa arbetsförmedlingens verktygslåda, skatterabatter och praktikplatser. Annie Lööf hade inte sagt det bättre själv.

Finns det numer en motsättning mellan sänkta skatter och välfärdssatsningar? Statsministern sa nja, duckade för en följdfråga och angrep S i stället.

Har regeringen blivit överens om att ett skattesänkarstopp gäller? ”Det är en gemensam framförhandlad position där vi säger att nu kommer ett omslag i svensk ekonomi”, sa Reinfeldt.

Inte bondepraktikan eller astrologi, alltså. En förhandling bestämde ett omslag som chefsförhandlaren skulle ha kunnat förklara i sex ord: Vi har misslyckats, det är valår.