Krönika Visitationszoner, angiverilagar och ökad kontroll kommer också minska känslan av säkerhet för många.

Den 21 februari släpptes Säpos årliga rapport. Enligt Säpo är det ett fortsatt högt säkerhetsläge och de största hoten kommer från Ryssland, Iran och Kina. En oroväckande utveckling, förstås, men det känns också svårt att förhålla sig till den sortens säkerhetshot från andra länder. 

Personligen tänker jag mer på de säkerhetshot som ligger nära. Och de som faktiskt skapas av regeringen.

Just nu pågår en systematisk nedmontering av det svenska samhället genom fler och fler förslag som regeringen à la Sverigedemokraterna drar fram ur hatten. Visitationszoner, ungdomsfängelser, tillbakadragande av medborgarskap, vistelseförbud på allmänna platser, och polisen får fritt fram att avlyssna i princip vem som helst. 

Förslag som regeringen menar ska stärka tryggheten i samhället.

Istället fastnar de i ett utanförskap

Dessutom vill Sverigedemokraterna och regeringen att de som arbetar inom skola och sjukvård ska ange utsatta människor och barn. 

Lärare och vårdpersonal får alltså krav på sig att ange personer som inte har uppehållstillstånd till Migrationsverket samt polisen. Utifrån ett barnperspektiv, innebär det i praktiken att dessa barn varken får tillgång till utbildning eller vård, i direkt strid med barnkonventionen.

Genom dessa förslag ifrågasätter Sverigedemokraterna och partiets allierade en grundläggande aspekt av det svenska samhället: förtroendet för varandra.

Osäkerheten ökar när människor inte vågar söka sig till vård eller skola. Förtroendet för lärare och läkare försvagas.

I värsta fall kan det leda till människors död.

De 100 000 personer som inte har uppehållstillstånd men ändå befinner sig i Sverige kommer knappast söka sig till någon myndighet. De kommer knappast lära sig svenska och få möjlighet att skaffa jobb, skaffa utbildning, få vård när de behöver. Varför ska de personerna ens försöka bli en del av det svenska samhället? 

Men de kommer troligen inte heller lämna Sverige, istället fastnar de i ett utanförskap. Ett utanförskap som växer när polisen får fria händer att avlyssna, visitera, och förbjuda oskyldiga personer från att vistas på allmänna platser.

De lagförslag som står på agendan misstänkliggör människor och skapar en känsla av konstant otrygghet. Det är den otryggheten som minskar förtroendet för det svenska samhället. Då blir det lätt för externa parter att manipulera, sprida propaganda och försvaga Sverige.

Det ryska, kinesiska och iranska hoten i all ära men på kort sikt är det dem  jag är mest rädd för. 

Det är Sverigedemokraterna och deras allierades lagförslag som skrämmer mig. 

Sara Razi Ullah, är praktikant på Dagens Arena och går Aftonbladets ledarskrivutbildning.