Integration ska inte kunna användas för att sänka löner och försämra rättigheter. Regeringens linje inger hopp om reell integration bortom symbolförslag.

Regeringens förslag på reformer inom integrationspolitiken som kom i går har varit mycket efterlängtade. Inte minst efter Kristdemokraternas och Folkpartiets senaste utspel på området.

Göran Hägglund var först ut. Liksom regeringen tryckte han på brutaliteten i omvärlden. Ungefär där tog likheterna slut.

Hägglund vill minska kostnaderna för invandringen genom lägre bidrag, tillfälliga uppehållstillstånd och snabbare avslagsprocess för ”säkra länder”.

Folkpartiets Jan Björklund adderade någon vecka senare ytterligare förslag i en restriktiv riktning: tillfälliga uppehållstillstånd, försörjningskrav för anhöriginvandring och språktest för medborgarskap. Förslag som har fått hård kritik för att de får motsatt effekt och hindrar integrationen.

Därför känns det nu lovande att regeringen är tydlig med att goda villkor, humanitet och solidaritet ska råda i vår flyktingmottagning.

Det har under lång tid funnits stora brister i politiken för nyanländas etablering, både under borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Att det tar åtta år för en nyanländ att få ett jobb och att alla kommuner inte tar sitt ansvar för mottagandet är inte rimligt.

Regeringen beskrev i går ett Sverige där det tar alldeles för lång tid för personer som kommer hit att få sina betyg bedömda, deras möjligheter till kompletterande utbildning är få och det är svårt att få sin kompetens validerad. Många med utländsk bakgrund möter också diskriminering.

Även om det återstår mycket arbete med att konkretisera de integrationspolitiska förslagen, är det glädjande att Sveriges regering har valt en tydlig väg bort från den senaste tidens populistiska förslag och börjat prata om sådant som faktiskt skapar integration – att alla kommuner ska ta ansvar, nyanlända vidareutbildas, fler bostäder byggas och arbetet mot diskriminering på arbetsmarknaden förstärkas.

Att arbetsmarknadens parter får ett klarare ansvar för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden känns också tryggt. Integration ska inte kunna användas för att sänka löner och försämra rättigheter och arbetsskydd.

Regeringen har visat att den tar ansvar och att den kommer att arbeta för reell integration, bortom symbolförslag som försämrar integrationen och som skapar en onödig oro för människor som har flytt och som behöver en ny trygg tillvaro i Sverige.

Det inger hopp om att det i den svenska politiken finns utrymme för en solidarisk och ansvarstagande välfärdspolitik som kan föra Sverige framåt.