Bild: stock.XCHNG

Krisen på finansmarknaderna, som skapats av den amerikanska bostadsbubblan, har skingrat många illusioner. Bankdirektörer, revisionsfirmor, ratinginstitut och politiker har helt enkelt inte gjort sitt jobb, när de blundat för riskerna med "värdepapperiserade" bolån.   

Den största illusionen är kanske tron att den amerikanska riksbanken med några resoluta räntesänkningar ska fixa problemet. Det enda som händer är att börserna går upp några dagar, tills de åter faller. Och då har Federal Reserve skjutit bort de få kulor man har kvar i magasinet.   

Glöm inte att det var den amerikanska riksbankens räntesänkningar under börskrisen i början av 2000-talet, som bäddade för dagens bolånekris, genom att göra det väldigt billigt att låna. Så vilken ny bubbla ska finansmarknaderna blåsa upp nästa gång? Utsikterna att det ska bli en "nästa gång", minskar ju inte precis av att ingen ansvarig tycks straffas.

Om regeringar och riksbanker, för femte eller sjätte gången på ett par decennier, rycker ut för att städa upp, t ex genom att förstatliga bankernas förlustlån, skapas vad som kallas för en moral hazard. Det vill säga det finansiella systemet får en tydlig signal: Staten och ytterst skattebetalarna kommer alltid till undsättning, vilka hårresande risker man än tar med andra människors pengar.

Det här är visserligen ett problem, skrev Dagens Nyheter i går, men "alternativet just nu är värre". Riktigt hur alternativen ser ut får vi däremot inte veta i DN. Man kan dock notera att i Storbritannien bjuder regeringen och riksbank ännu hårdnackat motstånd mot en intensiv lobbying från bankerna, som vill att staten ska ta hand om deras katastroflån.

Det verkliga och växande problemet är de fallande priserna på egna hem. Prognoser gör gällande att flera miljoner fattiga amerikaner, som inte kan betala, under den närmaste tiden kommer att överskölja bankerna med en tsunami av nycklar.  Detta kommer att ge ett ännu brantare fall i bostadspriserna, och därmed ännu större hål i ännu fler bankers kassakistor.

Nu har Hillary Clinton i ett tal i Philadelphia häromdagen föreslagit att staten ska köpa upp huslånen för att förhandla om dem, så att amorteringarna blir mer överkomliga. Kanske också köpa själva husen, för att dämpa prisfallen och ge rådrum, så att de strandsatta husägarna inte tvingas tillbaka till slummen. Det är förstås bättre använda pengar, än att slänga dem efter försumliga och giriga bankdirektörer. Genom att rädda husägarna, kanske man också kan klara delar av systemet från kollaps.