sd backar
Undersökningen gjordes på flera av Sveriges vallokaler i samband med EU-valet. Foto: W. Carter / Wikimedia

Sverigedemokraterna I SVT:s nya väljarundersökning identifierar sig de som röstar på Sverigedemokraterna för första gången som längst till höger av alla riksdagspartiers väljare.

Sverigedemokraterna backade för första gången i förra veckans EU-val, där de endast fick 13 procent av rösterna. Samtidigt förblir de näst störst i SvD/Demoskops nya partisympatimätning.

I en ny vallokalsundersökning från SVT finns även siffror som visar att SD:s väljare i större utsträckning än samtliga andra riksdagspartier identifierar sig som höger på den politiska skalan.

– Vi har sett att de sista 10–15 åren har SD-väljare börjat identifiera sig mer åt höger. Generellt brukar SD:s väljare placera själva partiet längst år höger, men de placerar ofta sig själva närmare mitten. Det här är nog första gången jag har sett att de identifierar sig mest som höger av alla partierna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson, som ansvarade för undersökningen av väljarbeteende.

henrik ekengren oscarsson
Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap och forskare vid Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg / Göteborgs universitet

 

Sverigedemokraterna har länge kallat sig ett mittenparti när det kommer till ekonomisk politik, och väljarbasen har reflekterat det. Till exempel är partiet mycket populärt bland LO-medlemmar. I SCB:s senaste partisympatimätning ansåg sig 29,3 procent av LO-medlemmarna stå närmare SD än något annat parti.

Stora skillnader mellan EU och riksdag

Henrik Ekengren Oscarsson menar att resultatet i väljarundersökningen antagligen delvis beror på vilka det är som röstar i EU-valet.

– Det är nog relevant att det mest var kärnväljarna som pallrade sig dit och röstade, och det är ju de som ser sig själva som mest höger inom partiet, säger han.

Det finns enligt undersökningen stora skillnader mellan hur svenskarna röstar i val till riksdagen och EU-parlamentet. Till exempel lyfter Ekengren Oscarsson att Sveriges två största partier, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, fick betydligt färre röster av de ”ogästvänliga” EU-väljarna.

Samtidigt har SD-väljarna i vallokalsundersökningar i samband med tidigare EU-val inte placerat sig till höger om de som röstar på Kristdemokraterna eller Moderaterna. Andelen SD-väljare som identifierar sig som ”något till höger” eller ”klart till höger” har ökat från 66 procent till 73 procent, medan de som kallar sig ”varken höger eller vänster” har minskat från 28 procent till 21 procent. Årets valundersökning är dessutom den första där fler inom SD väljer ”klart till höger” än ”något till höger”.