Bild: Stock.XCHNG

"Jag vill ha en man som Putin, en man som Putin som inte skulle skada mig, en man som inte skulle rymma sin väg", sjöng en rysk tjejgrupp för ett par år sedan. Lynn Attwood har beskrivit den postsovjetiska utvecklingen som en aggressiv remaskulinisering av samhället. Gorbatjovs perestrojka kallades på sin tid för paterstroika av västerländska feminister.

I höstas publicerade Komsomolskaya Pravda bilder av en barbröstad Putin på vildmarksexpedition och läsaren fick ta del av träningstips som skulle ge "en torso som Putins".  I den ryska bloggosfären drogs visserligen syrliga paralleller mellan Putin i vildmarken och de homosexuella cowboysen i Brokeback Mountain, men de stora tidningarna rapporterade om beundrande kvinnlig läsarstorm. Efter att den utlovade demokratin mest visat sig stavas förvirring, kriminalitet och fattigdom tycker ryssarna om sin starke man. Två tredjedelar uppger att de skulle ha röstat på honom ifall han ställt upp i det presidentval som hålls på söndag.

Den allmänna bilden i Ryssland efter Sovjets sammanbrott var att kommunismen hade hindrat män och kvinnor från att bete sig som riktiga män och kvinnor. I den kapitalistiska ekonomin skulle nu de korrekta könsrollerna tillåtas blomma och mycket riktigt sjönk kvinnors löner från att ha varit 70 procent av männens 1989 till 40 procent 1996. Den ryska feministen Anastasia Posadskaya skrev om en "postsocialistisk patriarkal renässans" och det ligger mycket i det. Å andra sidan får man inte glömma hur det sovjetiska systemet byggde på mäns makt över kvinnor. Peggy Watson har skrivit om hur planekonomins misslyckande förstärkte de traditionella könsrollerna. För att köpa mat, kläder eller välja en läkare var medborgaren helt beroende av hjälp från vänner, släktingar och vänners vänner. Enligt Watson utvidgade detta den privata sfären långt in i den offentliga och i slutändan var det kvinnorna som förlorade.

Dmitry Medvedev kommer att bli vald till ny president på söndag. I Ryssland kontrollerar presidenten armé och säkerhetstjänst medans premiärministern har hand om ekonomi och inrikespolitik. Men Medvedev som har Putin att tacka för sin karriär kommer antagligen gå med på att kasta om rollerna ifall Putin blir premiärminister. Vilket han med stor sannolikhet blir.

Medellivslängden för män i Ryssland är 59 år. Alkoholismen dödar. Kvinnor dricker mindre och lever längre: ungefär 74 år. Som i många samhällen där framtiden är osäker och livet med småbarn svårt röstar kvinnor med livmodern mot det politiska systemet. Under Sovjettiden var landet beroende av sina asiatiska delar för att hålla födslotalen uppe, i dag dör 15 ryssar för varje tio som föds.

Putinismen, denna märkliga hybrid som kombinerar tsarernas rysk-ortodoxa kyrka, kommunisternas KGB och Jeltsins marknadsekonomi ser ut att bestå. Men den har alltså allvarliga rekryteringsproblem.