Bild: stock.xchng

Innan han blev politiker var han tandtekniker. Nu vill han bilda ett departement som ska arbeta med att deportera utlänningar. Det finns en bild där han gör nazihälsning som han bortförklarar med att han bara beställde öl. "Wien får inte bli Istanbul" dundrar han och vill förbjuda minareter och upphäva lagar mot nynazism.

I söndags fick hans parti 18 procent av rösterna i Österrike. Slutresultatet blir klart först nu på måndag men det är bara att konstatera att Heinz Christian Strache är den Europeiska extremhögerns nya stjärna.

Samtidigt som Straches parti gick kraftigt framåt fick Jörg Haiders parti 11 procent och med andra ord sympatiserar en tredjedel av alla väljare i Österrike med extremhögern.

Socialdemokraterna som har initiativet gällande regeringsbildning kan antingen ta stöd av Strache eller bilda en koalition med Kristdemokraterna. Just en sådan koalition som kollapsade i juni efter bara 18 månader. Extremhögerns framgångar i detta val byggde på skickligt utnyttjande av de maktbärande centrumpartiernas oförmåga att hålla sams.

Ultrahögern måste även fortsättningsvis hållas utanför och socialdemokraterna  har i den bemärkelsen inget val. Samtidigt finns här ett dilemma. Håller inte koalitionen med kristdemokraterna kommer ytterligare ett nyval att ytterligare gynna Heinz Christian Strache.

Den europeiska politiken har passerat en avgörande gräns, det rasistiska bakgrundsbruset är idag öronbedövande. Det är nästan bara Spanien som försöker visa att det går att bedriva vettig integrationspolitik trots och mot detta.  

De senaste åtta åren har andelen invandrade till Spanien tredubblats och landet har fört en politik med utgångspunkten att eftersom invandrade arbetar med och för andra spanjorer förtjänar de samma rättigheter (inklusive tillgång till välfärdstjänster). Vissa politiska initiativ har lyckats och andra misslyckats men det har funnits en ambition och framförallt finns det idag siffror som pekar mot att hälften av den spanska tillväxten och mer än en tredjedel av budgetöverskottet mellan 2000 och 2005 var tack vare den ökade och effektivt integrerade invandringen.

Europa måste idag ta ställning mot det som Österrike representerar och för det som Spanien försöker representera. Dagens stora politiska utmaning är att transformera de europeiska samhällena smidigt till att hantera den ökade rörlighet som är en oundviklig följd av globaliseringen. Det kommer att krävas en ny politisk berättelse om hur samhället ska hålla ihop men framförallt effektiva policy-program.

Om inte progressiva krafter bevisar att man kan göra politik av det här kommer främlingsfientliga krafter att göra hat av det. Europa har en fruktansvärd historia gällande fascism och den får inte upprepa sig.