Finns det i själva verket något land som klår Sverige på integrationsområdet?

Har ni hört påståendet att Sverige är världssämst på integration?

Gärna i kombination med undersökningar om hur mycket invandringen kostar, eftersom invandrare jobbar mindre än infödda. Samt en egensnickrad uppskattning av invandringen i trakterna 500 000 personer om året.

Slutsatsen är naturligtvis att gränserna bör stängas om vi ska kunna förhindra nationens/välfärdens (välj själv) undergång. Det här budskapet i olika versioner kan man hitta hos ledarskribenter och krönikörer hos såväl SvD som Folkbladet.

Nå, goda nyheter Sverige – det stämmer inte!

Att Sverige skulle vara världssämst på integration är en åsikt som baseras på en graf från OECD. Siffrorna visar att Sverige har den näst största skillnaden mellan inföddas och invandrades sysselsättning. Ekonomen Andreas Bergh vid IFN har också gjort en studie på samma metodik som det ofta refereras till.

Det är såklart ett stort misslyckande för Sverige att skillnaden mellan infödda och utlandsfödda är stor. Men betyder det att Sverige är sämst på integration?

Nej, enligt den tankemodellen skulle de länder som är bäst på integration vara länderna där skillnaden är minst, nämligen Ungern, Grekland, Israel och Turkiet. Varför vallfärdar då inte flyktingar med dessa länder som slutmål, utan ser dem som transitländer på väg till Tyskland och Norden? Jo, naturligtvis därför att arbetslösheten i dessa länder för invandrare oftast är högre än i Sverige.

I Sverige arbetar nämligen 68 procent av de utlandsfödda. EU-snittet ligger på 65 procent. Det är alltså större chans att den som invandrar får jobb i Sverige än i genomsnittligt EU-land. Sverige ligger ändå dåligt till. Både Tyskland och Österrike är en aning bättre. Allra bäst är Island, Norge och Schweiz.

Det får en att undra hur förutsättningarna ser ut. Har Sverige och Schweiz verkligen samma typ av invandring? Nej, Sverige har i särklass högst andel asylinvandring i OECD. Vi har också mycket hög andel anhöriginvandring. Förutsättningarna för Sverige är helt annorlunda jämfört med Schweiz, Norge och Island.

Sverige har också ett betydligt högre inflöde av invandrare än de flesta andra OECD-länder. Varje år har vi alltså fler utlandsfödda som inte hinner komma i arbete på grund av asylprocessen och språksvårigheter än andra länder.

Om man vill göra en seriös bedömning av om vi är bra eller dåliga på invandring bör man ta hänsyn till alla de här faktorerna. Att bara titta på en enda är däremot inte seriöst. Många har redan påpekat detta. Ändå hävdar till exempel IFN-ekonomen Andreas Bergh att just sysselsättningsskillnad ensamt besvarar frågan vem som är bäst och sämst på integration.

Men om vi tar hänsyn till alla dessa faktorer är den relevanta frågan snarare – finns det något enda land som utifrån de olika förutsättningarna lyckas bättre än Sverige?

Är det glada budskapet därmed att allt är frid och fröjd och att vi kan vara nöjda? Nej, självklart finns mycket att förbättra. Men om vi tror att Sverige är sämst på integration så blir kartan fel och vi får svårare att se vägen framåt. Och var och en kan fundera på vilka krafter som vinner på en sådan felaktig karta.