Demonstration för Gaza i Washington i januari 2024. Foto: Elvert Barnes/Wikimedia

Gaza Tillgodose våra krav, annars lämnar vi förbundet, skriver 44 medlemmar i Läkarförbundet.

Hittills har 374 palestinska sjukvårdsarbetare, av dessa 66 läkare och 29 läkarstudenter mördats av Israel. 110 läkare är kidnappade av israelisk militär.

Redan i december 2023 var 212 sjukvårdsinrättningar och 59 ambulanser direkt attackerade och 24 sjukhus förstörda.

Den israeliska militärockupationen hindrar journalister, hjälparbetare och bistånd att nå Gaza. De stoppar införsel av mat, mediciner, medicinsk-teknisk utrustning och vatten.

Närmare 30 000 palestinier har mördats, 50 000 skadats och nu svälter den resterande befolkningen och drabbas av annars lätt behandlade sjukdomar. Amnesty, Läkare utan gränser och FN:s generalsekreterare har alla krävt ett eldupphör från Israel.

Men trots uppmaningar från många medlemmar – flera har redan gått ur i protest – har vårt eget fackförbund fortsatt vara tysta.

Istället för tystnad kräver vi att vårt fackförbund i enlighet med vår läkaretik står upp för alla medmänniskor och patienter och verkar för fred.

Vi noterar era starka ord och beslut gentemot Ryssland och uppmanar er till liknande kraftfulla åtgärder för att fördöma och adressera de upprepade attackerna mot vårdinrättningar och sjukvårdskollegor i Gaza. Vi vill se att ni:

– Tydligt och offentligt fördömer Israels fortsatta attacker mot sjukvårdspersonal, vårdinrättningar och vårdfordon i Gaza.

– Uttrycker solidaritet med våra sjukvårdskollegor i Gaza och visar sitt stöd genom konkreta åtgärder, som att arbeta aktivt för att säkerställa en omedelbar och långvarig vapenvila.

– Upprättar samarbeten med internationella medicinska organisationer och aktörer för att öka medvetenheten om och adressera de specifika utmaningar som sjukvården i Gaza står inför.

Om dessa krav inte anses tillgodosedda känner vi oss tvungna att lämna vårt fackförbund, som i sådana fall inte representerar oss.

Singoalla Tiroler, ST-läkare i gynekologi och obstetrik, medlem sedan 2010.
Heba Saleh, ST-läkare i psykiatri, medlem sedan 2018.
Ana Sarmiento Sanchez, ST-läkare i allmänmedicin, medlem sedan 2018. Vice ordförande för SYLF NVS och suppleant nordvästra Skånes läkarförening. Tid skyddsombud för AT-läkare Helsingborg och ledamot SYLF Malmö.
Majd Bakir, specialist i kardiologi, medlem sedan 2016.
Sunera Sadacali, specialist i allmänmedicin, medlem sedan 2018.
Hanin Shihab, ST-läkare i infektion, medlem sedan 2016.
Hala Qatanani, specialist i internmedicin, medlem sedan 2014.
Noha Edgren Sinclair, specialist i psykiatri, medlem sedan 2015.
och ytterligare 36 medlemmar i Svenska Läkarförbundet